logo BPP

Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Poznańskiej
BIBLIO

Nowy SYSTEM INFORMACJI NAUKOWEJ

Charakterystyka bazy

Wyszukiwanie      Charakterystyka bazy      Jednostki organizacyjne      Typy publikacji      Kontakt     

Baza Publikacji Pracowników Politechniki Poznańskiej - BIBLIO - tworzona jest od roku 1994, w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Poznańskiej. Początkowo opracowywana była w systemie ISIS, obecnie w systemie Expertus. Baza notuje publikacje pracowników Uczelni powstałe w okresie ich zatrudnienia na Politechnice Poznańskiej. Zawiera ponad 50 tys. rekordów i jest aktualizowana na bieżąco oraz uzupełniana retrospektywnie.
Baza podaje wartość wskaźnika Impact Factor - od roku 1996 oraz punktację MNiSW - od roku 2011.
Od niedawna baza uzupełniana jest o narzędzia odsyłające do pełnego tekstu.

BIBLIO wyposażona jest w indeksy, m.in.: nazwisko autora, tytuł pracy, instytut Uczelni, źródło, typ publikacji, dowolne słowo opisu. Można ją więc przeszukiwać, stosując rozmaite kryteria wyszukiwawcze.

Zasady funkcjonowania systemu Bibliografii Publikacji Pracowników reguluje Zarządzenie Nr 19 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie obowiązku przekazywania do Biblioteki oraz dokumentowania i udostępniania informacji o publikacjach pracowników Politechniki Poznańskiej.

Typy rejestrowanych w Bazie publikacji

Dostarczanie materiału

Publikacje należy przekazywać do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Poznańskiej (osoby odpowiedzialne) lub do bibliotek jednostek organizacyjnych (osoby odpowiedzialne) w miarę możliwości jak najszybciej po ich opublikowaniu (nie rzadziej niż raz na kwartał).

Dostarczane materiały powinny zawierać informacje potrzebne do sporządzenia opisu bibliograficznego:

Sposoby przekazywania materiałów:

- pocztą elektroniczną, pocztą wewnętrzną, osobiście

  1. W przypadku prac, które ukazały się tylko w wersji elektronicznej i są ogólnodostępne bądź subskrybowane przez Politechnikę Poznańską wystarczy wskazać adres internetowy dokumentu.
  2. W przypadku prac, które posiadają wersję elektroniczną, ale nie są ogólnodostępne ani też subskrybowane przez Politechnikę Poznańską prosimy o przesłanie tekstu w postaci PDF.
  3. W przypadku prac, które nie posiadają wersji elektronicznej prosimy o przekazywanie oryginału, skanu lub kserokopii publikacji.
  4. W przypadku prac, które zostały opublikowane w wydawnictwach będących w zbiorach Biblioteki i nie spełniają żadnego z wyżej wymienionych warunków - wystarczy przekazanie informacji o publikacji. Zasoby Biblioteki można sprawdzić w katalogu online.

Aktualizacja: 22-11-2013 Oddział Informacji Naukowej

Politechnika Poznańska Biblioteka Politechniki Poznańskiej System Expertus®SPLENDOR Poznań