Drukuj
 
BIBLIOTEKA GŁÓWNA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJO czym piszemy w "Głosie Politechniki"

artykuły i informacje bibliotekarzy PP w latach 1995-2007


Poznań, 2008


ZAPISKI BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. 14

pod redakcją Haliny GanińskiejOpracowanie: Hanna Nowicka

Skład komputerowy: Joanna Pomianowicz

© Copyright by Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008


Opisy bibliograficzne wykonano na podstawie źródła informacji pośredniej, bazy Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Poznańskiej BIBLIO. Opisy sporządzono stosując obowiązkowe elementy opisu bibliograficznego, niezbędne do identyfikacji i zgodne z obowiązującymi normami. W bibliografii zastosowano układ chronologiczny a w obrębie roku alfabetyczny.

1.  

LinkSource : serwer linkujący. - (Biblioteka Główna Informuje) / Małgorzata Furgał // Głos Politechniki / PP. - 2007, nr 4, s. 26   

2.  

Nowe laboratorium komputerowe Pracowni Biblioteki Elektronicznej OIN BGPP. - (Biblioteka Główna Informuje) / Pujanek Iwona, Korzystka Beata // Głos Politechniki / PP. - 2007, nr 9, s. 17   

3.  

Spotkanie bibliotekarzy PP w skansenie w Cichowie / Urszula Błaszczak // Głos Politechniki / PP. - 2007, nr 6, s. 29   

4.  

Światowy Dzień Własności Intelektualnej / Barbara Urbańska-Łuczak // Głos Politechniki / PP. - 2007, nr 6, s. 28   

5.  

Tydzień bibliotek w Poznaniu, 7 - 13 maja 2007 : biblioteka mojego wieku / Małgorzata Furgał // Głos Politechniki / PP. - 2007, nr 5, s. 24   

6.  

Bibliotekarze PP w Krakowie / Urszula Błaszczak // Głos Politechniki / PP. - 2006, nr 9, s. 14   

7.  

Digitalizacja materiałów naukowych i dydaktycznych. - (Biblioteka Główna Informuje) / Urszula Błaszczak // Głos Politechniki / PP. - 2006, nr 1, s. 6-7   

8.  

Halina Ganińska laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego / Urszula Błaszczak // Głos Politechniki / PP. - 2006, nr 10, s. 15   

9.  

Mirosława Schubert (1942-2006). - ( Pożegnania ) / Barbara Ignaszewska // Głos Politechniki / PP. - 2006, nr 10, s. 5   

10.  

Tydzień bibliotek 8-15 maja 2006 r. pod hasłem: "Nie wiesz? - zapytaj w bibliotece" / Hanna Nowicka // Głos Politechniki / PP. - 2006, nr 6, s. 14   

11.  

Wywiad z Halina Ganińską - dyrektor Biblioteki Głównej / Halina Ganińska // Głos Politechniki / PP. - 2006, nr 10, s. 16-17   

12.  

Aktualizacja wykazu podręczników. - (Biblioteka Główna Informuje) / Urszula Błaszczak // Głos Politechniki / PP. - 2005, nr 9, s. 15   

13.  

Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej : jak wyszukiwać w katalogu komputerowym w języku haseł przedmiotowych KABA / Dorota Flis, Renata Joanna Tomaszczak // Głos Politechniki / PP. - 2004, nr 2, s. 13-15   

14.  

Bibliotekarze PP w Gdańsku i Pelplinie / Urszula Błaszczak, Halina Ganińska // Głos Politechniki / PP. - 2004, nr 10, s. 29-31  

15.  

Refleksja o bookcrossingu : http//www.bookcrossing.com / Halina Ganińska // Głos Politechniki / PP. - 2003, nr 10, s. 22-23

16.  

Pro Europa Viadrina : bibliotekarze PP w bibliotekach euroregionu / Urszula Błaszczak // Głos Politechniki / PP. - 2002, nr 9, s. 24-25

17.  

Nowy serwis www Biblioteki Głównej PP. - (Biblioteka Główna Informuje) / Popławska Karolina, Bajer Jakub // Głos Politechniki / PP. - 2001, nr 9, s. 25

18.  

Budynek Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania : spostrzeżenia pracowników czytelń / Emilia Lepkowska // Głos Politechniki / PP. - 2000, nr 4, s. 29

19.  

Czasopisma naukowe i bazy danych : doskonalenie gromadzenia i organizowanie dostępu / Halina Ganińska // Głos Politechniki / PP. - 1999, nr 4, s. 25-27

20.  

Druki zwarte w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej a biblioteka 2000 / Halina Ganińska // PP. - 1999, nr 3, s. 34

21.  

Halina Wiażewicz (1932-1999). - ( Pożegnania ) / Jan Szulc // Głos Politechniki / PP. - 1999, nr 4, s. 38

22.  

Rok 1997 w Bibliotece / Halina Ganińska // Głos Politechniki / PP. - 1998, nr 1, s. 9-10

23.  

Świat biblioteki elektronicznej : konferencja naukowa, Poznań, 19-20 marca 1998 / Halina Ganińska // Głos Politechniki / PP. - 1998, nr 3-4, s. 14

24.  

Co nowego w Bibliotece Głównej [Politechniki Poznańskiej] / Halina Ganińska // Głos Politechniki / PP. - 1997, nr 2-3, s. 12-13

25.  

Pożegnanie : Stanisław Badoń (1926 -1997) / Halina Ganińska // Głos Politechniki / PP. - 1997, nr 5-6 , s. 3

26.  

Biblioteka Politechniki Poznańskiej : dziś i jutro / Halina Ganińska // Głos Politechniki / PP. - 1995, nr 4, s. 4, 9