tytul

 

 

 

II wspólna konferencja

Temat konferencji: Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych

Świnoujście, 11-13 września 2008

Dom Pracy Twórczej PAN, ul. Henryka Sienkiewicza 18
http://www.dptswinoujscie.pan.pl
(300 m w linii prostej od Bałtyku)

Organizatorzy:

 • Komisja Informacji Naukowej PAN
 • Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej
 • Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych

Cel konferencji:

wypracowanie metod i form współpracy w zakresie rozwoju informacji dla nauki, tj. różnych dziedzin wiedzy.

Konferencja jest podsumowaniem dorobku lat ostatnich w zakresie informacji dla nauki, zarówno na etapie:

 • organizowania dostępu do zdalnych zasobów wiedzy, w tym dla określonych dziedzin,
 • jak i budowania zasobów wiedzy, w tym  dla określonych dziedzin.

Zakres merytoryczny konferencji to szczególnie przedstawienie możliwości wyszukiwania takiej informacji / strategii wyszukiwawczych:

 1. wyszukiwania informacji, która stanowi skodyfikowaną - opracowaną w postaci jednolitej i usystematyzowanej, opartej na wspólnych zasadach - bazę wiedzy, w tym dla określonych dziedzin:
  • zawartą w tzw. bibliotekach cyfrowych i innych zasobach cyfrowych - skojarzonych z katalogami komputerowymi dostępnymi w sieci internetowej;
  • zawartą  w powstających ostatnio repozytoriach cyfrowych.
 2. wyszukiwania informacji, która ze swej istoty, jako wyżej rozumiana baza dziedzin wiedzy, bezpośrednio lub pośrednio wspomaga twórczość i  działalność  - zarówno badawczą jak i edukacyjną - w różnych obszarach dziedzin wiedzy.
 • Funkcjonowanie bibliotek cyfrowych i repozytoriów cyfrowych jako  nowoczesnych kolekcji źródeł informacji dla nauki - dla różnych dziedzin wiedzy, także w zakresie nauk technicznych.
 • Nowoczesne technologie informacyjne i społeczne komunikowanie się w przestrzeni internetowej dla poszukiwania  i przybliżenia użytkownikom końcowym danych dla różnych dziedzin wiedzy, także w zakresie nauk technicznych. Strategie wyszukiwawcze.
 • Wypracowane w Polsce oprogramowanie i platformy technologiczne, wpisujące się w rozwój infrastruktury zasobów wiedzy i informacji naukowej, niezbędnej do procesu rozwoju wiedzy i techniki.
 • Stanowisko tzw. użytkowników końcowych, czyli środowiska
  badawczo-dydaktycznego: potrzeby, udział w budowaniu zasobów cyfrowych.
 • Doświadczenia i osiągnięcia zagraniczne.

Oprac. Halina Ganińska, ganinska [at] ml.put.poznan.pl

 

 

Prezes
Polskiej Akademii Nauk
Oddział w Poznaniu
prof. zw. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Jan Węglarz

logo_PAN
Komisja Informacji
Naukowej PAN

logo_BGPP

pfbn_logo