tytul

 

 

 

Materiały konferencyjne
english

Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych. Red. Halina Ganińska. Poznań : Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, 2008.

Publikacja do pobrania (pdf)

Rozdział I / Chapter I
BIBLIOTEKI CYFROWE I REPOZYTORIA / DIGITAL LIBRARIES AND REPOSITORIES

Rozdział II / Chapter II
UŻYTKOWNICY A SYSTEMY I STRATEGIE WYSZUKIWANIA /USERS BUT SYSTEMS AND INFORMATION SEARCH STRATEGIES

Rozdział III / Chapter III
INFORMACYJNE SERWISY DZIEDZINOWE / INFORMATION SUBJECT SERVICES

Rozdział IV / Chapter IV
TECHNOLOGIE. PROGRAMY. TRENDY / TECHNOLOGIES. SOFTWARE. TTENDS

ANEKS / ANNEX

 

 

 

Prezes
Polskiej Akademii Nauk
Oddział w Poznaniu
prof. zw. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Jan Węglarz

logo_PAN
Komisja Informacji
Naukowej PAN

logo_BGPP

pfbn_logo