Strona główna » Przestrzeń do pracy » Pokoje pracy zespołowej
Pokoje pracy zespołowej

 

Biblioteka PP udostępnia swoim użytkownikom:

 • 3 pokoje pracy zespołowej,
 • 5 stanowisk pracy zespołowej,
 • pokój pracy zespołowej z funkcją wideokonferencji,
 • salę seminaryjną.

W pokojach i na stanowiskach pracy zespołowej nie obowiązuje cisza.

rezerwacje online   |   harmonogram rezerwacji

Wyposażenie

  komputer z MS Office i Interne-
tem
gniazdka elektrycz-
ne do podłącze-
nia laptopa
skaner tablica sucho-
ście-
ralna
tablica inter-
aktywna
ilość osób
Bibliote-
karz dyżurny

pokój, piętro, Czytelnia
2
+
-
+
-
8

pokój, piętro, pracownie
1
+
+
+
+
10

pokój, parter, KS
1
+
-
+
-
6
bez toreb

stanowisko, parter, KS, katalog
1
+
-
-
+
8
bez toreb

stanowisko, parter, KS, katalog
-
+
-
+
-
8
bez toreb

stanowisko, parter, KS, przy Info 2
-
+
-
-
-
8
bez toreb

stanowisko, parter, KS, przy oknie
-
+
-
-
-
2
bez toreb

stanowisko, parter, KS, przy oknie
-
+
-
-
-
2
bez toreb

Pokój 024 (wideokonfe-
rencje)
informacje szczegółowe

Sala seminaryjna
informacje szczegółowe

Ogólne zasady korzystania z pokoi i stanowisk

 1. Pokoje i stanowiska pracy zespołowej udostępniane są użytkownikom z Politechniki Poznańskiej: pracownikom i studentom I, II i III stopnia.
 2. Przy udostępnianiu Pokoju 024 i sali seminaryjnej obowiązują dodatkowo szczególne zasady.
 3. Rezerwacje odbywają się za pośrednictwem systemu eRezerwacje Biblioteka lub u bibliotekarzy dyżurnych (osobiście lub telefonicznie).
 4. Rezerwacji przez system można dokonać, logując się przez swoje eKonto.
 5. Rezerwacje przyjmowane są najwcześniej na 7 dni przed terminem i nie mogą trwać dłużej niż do godziny zamknięcia Biblioteki w deklarowanym dniu zajęcia pokoju/stanowiska.
 6. Jedna osoba nie może zarezerwować więcej niż jednego pokoju/stanowiska na ten sam termin.
 7. W przypadku nie zgłoszenia się rezerwacja wygasa po 30 minutach od deklarowanej godziny zajęcia pokoju/stanowiska.
 8. Za udostępnianie pokoi i stanowisk odpowiedzialni są bibliotekarze dyżurni na odpowiednich stanowiskach informacyjnych.
 9. Pokoje/stanowiska udostępniane są po okazaniu ważnej:
  • legitymacji pracowniczej;
  • legitymacji uczestnika studiów doktoranckich;
  • legitymacji studenckiej (lub zaświadczenia o przyjęciu na studia w PP).
 10. Wnoszenie toreb jest dozwolone do pokojów: 1R, 2R, 9R, 10R.
  Wnoszenie toreb jest zabronione do pokojów i na stanowiska: 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R.
 11. W czasie korzystania z pokoi/stanowisk użytkownicy są odpowiedzialni za użytkowany sprzęt.
 12. Po zakończeniu pracy użytkownicy proszeni są o wyłączenie sprzętu, uporządkowanie mebli i narzędzi oraz usunięcie śmieci.
 13. Zakończenie pracy należy zgłosić bibliotekarzowi dyżurnemu.

Szczególne zasady korzystania z pokoi

Pokój 024 (wideokonferencje)

Pokój pracy zespołowej z funkcją wideokonferencji dla maks. 20 osób.

Wyposażenie

 • 2 tablice suchościeralne
 • sprzęt do wideokonferencji (instalowany na życzenie)

Zasady rezerwacji

 1. Funkcja wideokonferencji (w ramach usługi PLATON-U1 - PCSS) jest udostępniana do celów naukowych, zgodnie z regulaminem, pracownikom naukowym i dydaktycznym.
 2. W czasie gdy nie odbywają się wideokonferencje pokój jest udostępniany użytkownikom jako pokój pracy zespołowej.
 3. Rezerwacje na prace zespołowe mogą zostać anulowane przez administratora w dowolnym momencie w związku z potrzebą zorganizowania wideokonferencji. Rezerwujący otrzymuje powiadomienie o anulowaniu rezerwacji mailem, na adres eKonta.

Kontakt

 • w sprawie pracy zespołowej: Info 1, tel. 61-665-3011
 • w sprawie wideokonferencji: Grzegorz Sołtys, tel. 61-665-3002Sala seminaryjna

Sala seminaryjna udostępniana jest pracownikom PP lub zespołom studentów pod opieką wykładowcy.

Wyposażenie

20 stanowisk komputerowych z Open Office, podłączonych do Internetu oraz rzutnik i tablica suchościeralna.

Kontakt w sprawie rezerwacji

 • Karolina Popławska: tel. 61-665-3521