Strona główna » Open Access » CESAER
CESAER

Od kilku lat Politechnika Poznańska należy do prestiżowej międzynarodowej organizacji CESAER zrzeszającej wiodące europejskie uniwersytety o profilu technicznym oraz szkoły inżynierskie z 26 krajów.

CESAER (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research) jest platformą wzajemnej komunikacji i współdziałania uniwersytetów technicznych w dziedzinie kształcenia, prowadzenia badań i wprowadzania innowacji w tzw. Trójkącie Wiedzy obejmującym:

  • Prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie i z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć myśli naukowo-technicznej
  • Kształcenie inżynierskie na wysokim poziomie
  • Ścisłą współpracę z przemysłem (integracja edukacji, badań i innowacji - tzw. Trójkąt Wiedzy)

CESAER regularnie prowadzi konsultacje między uczestnikami stowarzyszenia w celu wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń. W tym celu wyznacza określone grupy zadaniowe (Task Forces) zajmujące się szczegółowymi projektami:

  • Zespół ds. edukacji inżynierskiej - Scientific Engineering Education
  • Zespół ds. współpracy międzynarodowej i transferu technologii - International Cooperation and Technology Transfer
  • Zespół ds. Otwartej Nauki - Open Science (Task Force Open Science)
  • Zespół ds. instrumentów finansowania - Funding Instruments
  • Zespół ds. zasobów ludzkich – Human Resources

W ramach swojej działalności CESAER wspiera politykę otwartego dostępu do publikacji naukowych oraz danych badawczych. Promowaniem, wspieraniem i monitorowaniem procesu otwartości zajmuje się międzynarodowy zespół Task Force Open Science. Więcej o organizacji oraz europejskiej polityce otwartego dostępu można przeczytać tutaj.