• drukuj

Biblioteka rozpoczęła realizację Zadania 2 projektu z zakresu działalności upowszechniającej naukę dotyczącego opracowania i digitalizacji zbiorów specjalnych technicznych

Biblioteka Politechniki Poznańskiej informuje, że od początku stycznia 2017 roku realizuje Zadanie 2 „Opracowanie zbiorów specjalnych technicznych Biblioteki Politechniki Poznańskiej z lat 1678-1950 o wyjątkowej wartości naukowej, historycznej i intelektualnej, dotychczas nie udostępnianych w Bibliotece Politechniki Poznańskiej” projektu z zakresu działalności upowszechniającej naukę. Zadanie obejmuje działania związane z katalogowaniem formalnym, rzeczowym, zabezpieczeniem księgozbioru etykietami RFID i digitalizacją zbiorów specjalnych technicznych biblioteki. Przedmiotowe zadanie jest finansowane w ramach umowy
514/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczanych na działalność upowszechniającą naukę. Budżet zadania wynosi 29 200,00 PLN, w tym wkład własny Biblioteki Politechniki Poznańskiej wynosi 1 000,00 PLN, a jego zakończenie zostało zaplanowane na 30 czerwca 2017 roku.