Plan zajęć z przedmiotu "Umiejętności informacyjne" dla studentów III roku Wydziału Technologii Chemicznej studiów stacjonarnych I stopnia

Plan zajęć z przedmiotu „Umiejętności informacyjne„
dla studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia

Wydziału Technologii Chemicznej

Wykładowca

dr inż. Beata Korzystka (tel. 61 665-3002), Beata.Korzystka@put.poznan.pl

Zajęcia odbywają się

  • w sali seminaryjnej (pok. 116, I piętro) Biblioteki PP,
    w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym, ul. Piotrowo 2,
  • z wyjątkiem kierunku ICIP - Sala 123 I piętro BTiCW

Zajęcia są jednorazowe, obowiązkowe i podlegają zaliczeniu w indeksie.
Udział w zajęciach obowiązkowo we własnej grupie.

 

Kierunek

Grupa

Data

Dzień

Godzina

TOŚ

ćw. 1

24.04

Pn.

13:30-15:00

ICIP

ćw. 2

24.04.

Pn.

15:10 – 16:40

TCH

ćw. 2

27.04

Czw.

11:45-13:15

Bioinżynieria

ćw. 1

27.04

Czw.

15:10 – 16:40

ICIP
Sala 123 I piętro BTiCW

ćw. 1

18.05

Czw.

11:45-13:15

TCH

ćw. 1

25.05

Czw.

11:45-13:15

TCH

ćw. 3

25.05

Czw.

15:10 – 16:40