• drukuj

Wystawa "Ekslibrisy stulecia"

Serdecznie zapraszamy na wystawę ekslibrisów z okazji 100-lecia
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Wystawa dostępna jest w Wypożyczalni (parter).

Ekslibris

Nazwa pochodzi od łacińskiego zwrotu ex libris i dosłownie oznacza „z książek” Dawne ekslibrisy można jeszcze zobaczyć w starych drukach, gromadzonych w bibliotekach i muzeach.

Tradycyjnie pojmowany ekslibris kojarzony jest z niewielką odbitką graficzną zawierającą w polu kompozycji dedykację, na którą składa się zwrot ex libris lub jego zamiennik, np. ex bibliotheca, ex numismaticis, z książek, i który jest połączony z imieniem i nazwiskiem właściciela, czyli osoby zamawiającej ekslibris. W miejscu nazwiska konkretnej osoby może pojawić się nazwa instytucji, np. biblioteki, muzeum lub urzędu. Taką odbitkę przyklejano na wewnętrzną stronę przedniej okładki książki dla udokumentowania przynależności woluminu do określonego księgozbioru.

Współcześnie poza nazwą „ekslibris” funkcjonuje określenie „dedykowana miniatura graficzna” lub „księgoznak”. Informuje on o przynależności książki do konkretnej biblioteki, bądź księgozbiorów innych instytucji.

Galeria

Zdjecie: