• drukuj

Rozprawy doktorskie przed obroną

W Informatorium (I piętro) są udostępnione nowe rozprawy doktorskie przed obroną:

 • Tomasz Bartkowiak
  Dokładność montażu korpusowych zespołów obrabiarkowych
  Termin obrony: 2017.06.20
 • Rafał Brodziak
  Synteza scenariuszy eksploatacji i sterowania procesem ujmowania wody metodą sztucznej infiltracji
  Termin obrony: 2017.06.26
 • Barbara Górska
  Badania nad kondensatorami elektrochemicznymi z wykorzystaniem protonowych cieczy jonowych jako elektrolitów
  Termin obrony: 2017.06.27
 • Magdalena Olechnowicz-Czubińska
  Determinanty zachowań klientów przedsiębiorstw pożyczkowych w Polsce
  Termin obrony: 2017.07.03