• drukuj

Nowe rozprawy doktorskie przed obroną: Anna Dutka, Marcin Bilski

W Informatorium (I piętro) są udostępnione nowe rozprawy doktorskie przed obroną.

 • Marcin Bilski
  Wydział BiIŚ
  Właściwości reologiczne asfaltów drogowych modyfikowanych dodatkiem asfaltów naturalnych z uwzględnieniem wpływu starzenia
  Termin obrony: 06.07.2017
 • Anna Dutka
  Wydział BiIŚ
  Analiza egzergetyczno-ekonomiczna systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych budynków o niskim zużyciu energii
  Termin obrony: 30.06.2017
 • Magdalena Olechnowicz-Czubińska
  Determinanty zachowań klientów przedsiębiorstw pożyczkowych w Polsce
  Termin obrony: 2017.07.03