• drukuj

Rozprawy doktorskie przed obroną

W Informatorium (I piętro) są udostępnione nowe rozprawy doktorskie przed obroną.

 • Marcin Bilski
  Wydział BiIŚ
  Właściwości reologiczne asfaltów drogowych modyfikowanych dodatkiem asfaltów naturalnych z uwzględnieniem wpływu starzenia
  Termin obrony: 06.07.2017
 • Jarosław Czerwiński
  Wydział MRiT
  Nowy system transportu kolejowo-drogowego dla przewozów standardowych naczep samochodowych
  Termin obrony: 10.07.2017
 • Marta Galant
  Wydział MRiT
  Ograniczanie ryzyka zagrożeń w lotnictwie ogólnym przez zastosowanie systemu monitorującego stan psychofizyczny pilota
  Termin obrony: 05.07.2017
 • Magdalena Olechnowicz-Czubińska
  Determinanty zachowań klientów przedsiębiorstw pożyczkowych w Polsce
  Termin obrony: 2017.07.03