• drukuj

Biblioteka rozpoczęła realizację Zadania 3 projektu z zakresu działalności upowszechniającej naukę, dotyczącego elektronicznego udostępnienia zbiorów specjalnych technicznych

Biblioteka Politechniki Poznańskiej informuje, że od początku lipca 2017 roku realizuje Zadanie 3.: „Udostępnienie elektroniczne i promocja zbiorów specjalnych z lat 1678-1950 o wyjątkowej wartości naukowej, historycznej i intelektualnej, dotychczas nie udostępnianych w Bibliotece Politechniki Poznańskiej” - projektu z zakresu działalności upowszechniającej naukę. Zadanie obejmuje działania związane z: zapewnieniem e-dostępu do zdigitalizowanych zbiorów specjalnych technicznych, udostępnieniem zabezpieczonych woluminów w czytelni oraz organizacją seminariów i wystawy związanych z tymi zbiorami. Przedmiotowe zadanie jest finansowane w ramach umowy 514/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczanych na działalność upowszechniającą naukę. Budżet zadania wsparty ze środków Ministerstwa wynosi 2 500,00 PLN, a wkład własny Biblioteki Politechniki Poznańskiej to 9 125,00 PLN. Zakończenie zadania zostało zaplanowane na 31 grudnia 2017 roku.