• drukuj

Wystawa zabytkowych zbiorów specjalnych biblioteki z lat 1678-1950

Zapraszamy na II edycję wystawy zabytkowych książek pochodzących ze zbiorów specjalnych Biblioteki Politechniki Poznańskiej wydanych w okresie od XVII do XX wieku. Książki zostały odrestaurowane i zdigitalizowane w ramach projektu „Upowszechnienie międzynarodowego dorobku nauk technicznych globalnemu środowisku akademickiemu, społecznemu i biznesowemu poprzez wdrożenie e-dostępu do zbiorów specjalnych Biblioteki Politechniki Poznańskiej”. Realizacja projektu jest możliwa dzięki zapewnieniu finansowania w ramach umowy 514/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Celem wystawy jest promocja w ramach zadania 3. projektu, specjalnych zbiorów technicznych biblioteki z lat 1678-1950 cennych ze względu na wartość naukową, historyczną i intelektualną, obejmujących między innymi książki poddane renowacji w Pracowni Restauracji Książki Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wystawa będzie prezentowana w Czytelni Biblioteki Politechniki Poznańskiej w okresie od 1 października do 31 grudnia 2018 roku.

Galeria zdjęć

Zdjecie: