• drukuj

Rozprawy doktorskie przed obroną

 • Górecki Jan : Kształtowanie cech geometrycznych układu roboczego do zagęszczania CO2 z wykorzystaniem modelowania pól naprężeń granicznych.
  Wydział MRiT
  Obrona: 15.11.2017
 • Marszałkowski Jakub : Problemy optymalizacji kombinatorycznej w aplikacjach internetowych.
  Wydział I
  Obrona: 17.11.2017
 • Maciaszek Rafał : Problematyka zgodności modelowania przęseł płytowo-belkowych z wynikami badań.
  Wydział BiIŚ
  Obrona: 20.11.2017
 • Kufel Łukasz : Monitoring Zdarzeń Systemowych i Bezpieczeństwa w Środowisku Systemów Rozproszonych.
  Wydział I
  Obrona: 20.11.2017
 • Olejniczak Karolina : Identyfikacja endogenicznych czynników zarządzania konkurencynością subregionu
  Wydział IZ
  Obrona: 20.11.2017
 • Tomaszewski Sylwin : Relacje diagnostyczne stan - sygnał przekładników ciśnienia układów hamulcowych pojazdów szynowych
  Wydział MRiT
  Obrona 22.11.2017
 • Stasiuk-Piekarska Anna K. : Metodyka zarządzania ryzykiem organizacyjnym w systemach produkcyjnych
  Wydział IZ
  Obrona: 23.11.2017
 • Kaczalski Paweł : Symulacja obciążeń eksploatacyjnych układu napędowego autobusu miejskiego w aspekcie badania jego trwałości
  Wydział MRiT
  Obrona: 27.11.2017