Strona główna » Aktualności » Aktualność
  • drukuj

Bieżąca licencja Elsevier

Szanowni Państwo,

Biblioteka PP informuje, że Instytut Modelowania Matematycznego – ICM podpisał, w ramach licencji krajowej, nową umowę z wydawcą Elsevier (2019-2021) na dostęp do pełnotekstowych czasopism tego wydawcy. W umowie tej umieszczono pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie dołożyło na ten cel funduszy dodatkowych
i w związku z tym wydawca Elsevier wykluczył z bieżącej licencji dostęp pelnotekstowy do 220 czasopism. Patrz: http://library.put.poznan.pl/doc/ezasoby/Elsevier_05_06_2019.pdf

W związku z kosztem ograniczenia dostępu do 220 czasopism pelnotekstowych wydawcy Elsevier otrzymamy pilotażowy dostęp do OA, którego koszty zostaną sfinansowane z krajowej opłaty licencyjnej.