Strona główna » Aktualności » Aktualność
  • drukuj

Zajęcia dla studentów WTCh z "Umiejętności informacyjnych” – na platformie moodle

UWAGA STUDENCI: 6 semestru studiów I stopnia Wydziału Technologii Chemicznej

W zastępstwie wykładu Umiejętności informacyjne - kurs na uczelnianej platformie Moodle w zakładce Biblioteka

Tytuł:
Umiejętności informacyjne - InfoProgram II -Technologia Ochrony Środowiska (TOŚ), ICiP - Inżynieria chemiczna i procesowa, Technologia chemiczna (TC)

Link: https://moodle.put.poznan.pl/course/index.php?categoryid=61

Zapisy na kurs: samodzielnie - przez konto studenckie.
Kurs jest obowiązkowy dla wszystkich studentów 6 semestru studiów I stopnia WydziałuTechnologii Chemicznej.

Przejście kursu stanowi warunek uzyskania zaliczenia.
Kurs będzie otwarty do 31.05.2020.

W roku akademickim 2019/2020 jednorazowo, w zastępstwie za Panią dr inż. Beatę Korzystkę osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu i wpisy zaliczeń do systemu e-proto jest mgr Łukasz Jeszke.