Strona główna » Aktualności » Aktualność
  • drukuj

Publikacje wydawcy Bentham Science w dostępie testowym

Bentham Science to wydawca uznanych czasopism z nauk ścisłych, technologii, medycyny i farmacji. Baza oferuje 130 tytułów – o ich jakości świadczy fakt, iż 40 z nich posiada wysoki współczynnik Impact Factor. Oprócz czasopism wydawca oferuje zbiór książek elektronicznych z obszaru badawczego STM (Science, Technology, Medicine).

Dostęp jest możliwy również z komputerów domowych poprzez system HAN.

Czas trwania testu: 18.05.-31.08.2020 r.

Więcej informacji: http://library.put.poznan.pl/pl/2_04