Strona główna » Aktualności » Aktualność
  • drukuj

Baza Access Science w dostępie testowym

Biblioteka oferuje dostęp do bazy wydawcy McGraw-Hill, opartej głównie o multimedialne źródła z Encyclopedia of Science and Technology. Informacje w niej zawarte mogą stanowić istotną pomoc dydaktyczną dla studentów.

Dostęp jest możliwy również z komputerów domowych poprzez system HAN.

Czas trwania testu: 18.05.-30.06.2020 r.

Więcej informacji: http://library.put.poznan.pl/pl/2_04