Strona główna » Aktualności » Aktualność
 • drukuj

Oferta wypożyczania specjalistycznego sprzętu dla osób z dysfunkcjami

Biblioteka PP na podstawie Zarządzenia nr 38 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 17.07.2020 zapewnia pracownikom, doktorantom i studentom PP możliwość wypożyczania na miejscu i do domu następującego sprzętu specjalistycznego:

 • lupy elektroniczne
 • linijka Braille’a
 • klawiatura Braille’a
 • notatnik Braille’a
 • programy udźwiękowiające - w wersji Pen Drive
 • wizualizatory
 • elektroniczne powiększalniki kieszonkowe Maggie oraz Capture
 • programy powiększające Lunar Plus w wersji Pen Drive

Sprzęt jest udostępniany bezpłatnie po zweryfikowaniu ważności legitymacji studenckiej/doktoranckiej lub identyfikatora pracowniczego.


Zasady wypożyczania:

 • pracownik, student, doktorant PP każdorazowo podpisuje odrębną umowę - Wniosek o udzielenie wsparcia indywidualnego - wypożyczenie sprzętu (zał. nr 1 do Zarządzenia nr 38 Rektora Politechniki Poznańskiej),
 • osoba wypożyczająca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za uszkodzenia lub zagubienie wypożyczanego sprzętu; kosztami odkupienia lub naprawy, adekwatnie do aktualnej wartości sprzętu, zostanie obciążona osoba wypożyczająca.

W celu wypożyczenia sprzętu należy zgłosić się do czytelni (I piętro).

Zdjecie: