Strona główna » Znajdź zasoby » E-zasoby » Dostępy testowe do e-zasobów
Dostępy testowe do e-zasobów

 

Uwaga: dostęp do zasobów testowych możliwy jest wyłącznie z komputerów zlokalizowanych w sieci Politechniki Poznańskiej.
Zapraszamy do korzystania z komputerów Informatorium

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety oceny zasobu testowego.


Business Source Ultimate

14.03.2018

Business Source Ultimate to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie, marketing i sprzedaż. Baza została udostępniona na platformie EBSCOhost Uczelni

czas trwania testu: 01.03-31.05.2018 r.

dostęp: Business Source Ultimate


Academic Search Ultimate

14.03.2018

Academic Search Ultimate to wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Tematyka bazy obejmuje: astronomię, biomedycynę, inżynierię, zdrowie, matematykę, farmakologię i in. Baza została udostępniona na platformie EBSCOhost Uczelni

czas trwania testu: 01.03-31.05.2018 r.

dostęp: Academic Search Ultimate


De Gruyter eJournals

02.03.2018

Czasopisma wydawnictwa De Gruyter – dostęp testowy do ponad 900 czasopism (w tym 381 subskrybowanych i 565 open access) z dziedziny nauk ścisłych i technicznych (STM Package) oraz humanistyki i nauk społecznych (HSS package) Lista czasopism ((tutaj)

czas trwania testu: 01.03-31.05. 2018 r.

dostęp: De Gruyter eJournals


SciVal na platformie Elsevier- baza Scopus

11.01.2018

Krajowy dostęp pilotażowy na rok 2018 do narzędzia SciVal na platformie Elsevier w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. Jest to narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki, patrz opis.

Aby uzyskać dostęp do narzędzia należy wejść z komputerów sieci uczelnianej na platformę Elsevier do bazy Scopus i wybrać zakładkę SciVal. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus lub wybrać w menu opcję „Register Now”.

czas trwania testu: 01.01.-31.12.2018

dostęp: SciVal na platformie Elsevier- baza Scopus


InCites Benchmarking and Analytics na platformie Web of Science Clarivate Analytics

09.01.2018

Krajowy dostęp pilotażowy na 2018 rok do narzędzia InCites Benchmarking & Analytics na platformie Web of Science w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. Aby uzyskać dostęp do narzędzia należy wejść z komputerów sieci uczelnianej na platformę Web of Science - z serwera Clarivate Analytics oraz dodatkowo założyć osobiste konto na platformie Web of Science, patrz szczegółowe informacje: http://vls.icm.edu.pl/zasady/2017/WoS/Clarivate_Analytics_Promoting_Research_Excellence_in_Poland.pdf

czas trwania testu: 01.01.-31.12.2018 r.

dostęp: InCites Benchmarking and Analytics na platformie Web of Science Clarivate Analytics