Strona główna » Znajdź zasoby » E-zasoby » Dostępy testowe do e-zasobów
Dostępy testowe do e-zasobów

 

Uwaga: dostęp do zasobów testowych możliwy jest wyłącznie z komputerów zlokalizowanych w sieci Politechniki Poznańskiej.
Zapraszamy do korzystania z komputerów Informatorium

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety oceny zasobu testowego.


JoVE (Journal of Visualized Experiments)

22.01.2020

Pierwsze na świecie, recenzowane czasopismo w formacie video-artykułów w dyscyplinach STEM (Science, Technology, Engineering, Math.) w dziedzinie nauk ścisłych, medycyny i inżynierii. JoVE jest indeksowane w bazie WoS CC , IF(2018) =1,108, 5-cio letni IF(2018)=1,682 ; na liście czasopism MNiSW z 2019 r. ma 30 pkt.

Czasopismo składa się z dwóch części:
- VIDEO JOURNAL dla naukowców i badaczy
- SCIENCE EDUCATION dla studentów

Więcej informacji: https://library.put.poznan.pl/doc/dost_test/JoVE_ABE-IPS.pdf

czas trwania testu: 20.01.-17.02.2020 r.

dostęp: JoVE (Journal of Visualized Experiments)