Strona główna » Wypożyczenia » Wypożyczenia, przedłużenia, zwroty » Wrzutka - samodzielny zwrot książek
Wrzutka - samodzielny zwrot książek

CZYNNA 24/7

 

  Wrzutka znajduje się przy bocznym wejściu do Biblioteki, od strony boiska. Aby wejść należy użyć Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Wrzutka znajduje się przy bocznym wejściu do Biblioteki, od strony boiska.

Aby wejść należy użyć Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

  wrzutka-wejście

 

I. Dostęp

a. Autoryzowany

(za pomocą ELS - Elektronicznej Legitymacji Studenckiej)

Dostęp autoryzowany umożliwia:

  • zwrot książek,
  • wydruk potwierdzenia transakcji,
  • sprawdzenie stanu konta,
  • wydruk stanu konta.
  Przyłóż legitymację i zaczekaj na otwarcie wrzutki.

lub
  Połóż legitymację kodem kreskowym ku górze.
    Zaczekaj na otwarcie wrzutki.

b. Anonimowy

(za pomocą książki)

Dostęp anonimowy umożliwia:

  • zwrot książek,
  • wydruk potwierdzenia transakcji.
  Przyłóż książkę do ściany w oznaczonym miejscu i zaczekaj na otwarcie wrzutki.

II. Zwrot

 

Wkładaj książki pojedynczo kodem kreskowym ku górze. Kolejną książkę włóż po zapaleniu się zielonego światła.

Czytaj komunikaty na ekranie i postępuj zgodnie ze wskazówkami.

 

Uwaga! Jeżeli kod kreskowy zostanie błędnie zeskanowany, książka nie będzie rozpoznana przez system. System nie rozpozna jej również wówczas, gdy na zewnętrznej stronie okładki nie ma kodu kreskowego.

W takich przypadkach książka pozostanie na koncie Czytelnika do momentu usunięcia jej z konta przez pracownika biblioteki, a transakcja zwrotu nie będzie widoczna na wydruku.

Książki zwrócone bez rozpoznania są usuwane z kont Czytelników do końca następnego dnia roboczego. Prosimy o sprawdzanie stanu konta i zgłaszanie nieprawidłowości.

  Zwrotów można dokonywać również w trybie BRAK POŁĄCZENIA (patrz p. VI).

Wrzutka przyjmuje książki, ale nadal pozostają one na koncie Czytelnika.

Przeniesienie książek z konta Czytelnika na konto Biblioteki nastąpi automatycznie po przywróceniu połączenia.

III. WYDRUK POTWIERDZENIA TRANSAKCJI

 

Po zwróceniu wszystkich książek można wydrukować potwierdzenie transakcji. W tym celu należy dotknąć przycisku DRUKUJ POTWIERDZENIE.

W trybie BRAK POŁĄCZENIA (patrz p. VI) oraz w trybie dostępu anonimowego (patrz p. I.b) pokwitowanie zawiera ograniczoną ilość informacji.

IV. STAN KONTA

Aby wyświetlić stan konta Czytelnika należy:

  Zalogować się za pomocą ELS - Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (patrz p. I.a).
  Dotknąć przycisku WYŚWIETL KONTO.
  Stan konta można wydrukować, dotykając przycisku DRUKUJ STAN KONTA.
  Nie ma możliwości sprawdzenia i wydrukowania stanu konta w trybie BRAK POŁĄCZENIA (patrz p. IV).

V. Zakończenie

  Wyloguj się, dotykając klawisza ZAKOŃCZ (prawy, dolny róg ekranu).

VI. Brak połączenia

 

Informacja o braku połączenia znajduje się w lewym górnym rogu ekranu.

Komunikat BRAK POŁĄCZENIA oznacza, że wrzutka nie może skomunikować się z systemem bibliotecznym. Funkcjonalność wrzutki jest wtedy ograniczona do możliwości zwrotu książek.