Strona główna » Wypożyczenia » Wypożyczenia z innych bibliotek dla czytelników z PP

Wypożyczenia z innych bibliotek dla czytelników z PP
Wypożyczenia międzybiblioteczne

Zasady sprowadzania materiałów

 1. W przypadku braku poszukiwanych dokumentów w bibliotekach poznańskich można skorzystać z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej, która pośredniczy w zamawianiu materiałów bibliotecznych z innych bibliotek krajowych.
 2. Z wypożyczeń międzybibliotecznych mogą korzystać:
  • pracownicy PP;
  • doktoranci PP;
  • studenci PP.
 3. Koszty związane ze sprowadzeniem dzieł lub odbitek kserograficznych pokrywają zamawiający (Instytut PP, pracownik, doktorant, student)

Wyszukiwanie materiałów

Polecamy następujące źródła wyszukiwania materiałów do wypożyczeń międzybibliotecznych:

 • bazy danych Biblioteki Narodowej;
 • katalog rozproszony polskich bibliotek naukowych i wybranych bibliotek zagranicznych KARO;
 • katalog centralny NUKAT;
 • baza artykułów z polskich czasopism technicznych BazTech;

Formy składania zamówień

UWAGA!!!
Przed złożeniem zamówienia czytelnik powinien upewnić się, że danej pozycji nie ma:

Zamówienia można składać:

Udostępnianie zamówionych materiałów

Udostępnianie zamówionych materiałów uzależnione jest od formy dostarczenia ich przez bibliotekę realizującą zamówienie:

 • wypożyczone książki - udostępniane są czytelnikom wyłącznie w Czytelni Biblioteki PP;
 • kopie ksero - czytelnicy powiadamiani są telefonicznie lub przez e-mail o możliwości odbioru, na życzenie odbiorcy kopię przesyłamy pocztą;
 • kopie skan - wydruk do odbioru jak wyżej, na życzenie odbiorcy przesyłamy plik na adres e-mail.

Opłaty

Wypożyczanie książek z bibliotek polskich jest bezpłatne.

Koszty sporządzenie kopii określa biblioteka wypożyczająca, zgodnie ze swoim cennikiem usług.