Strona główna » Wypożyczenia » Wypożyczenia z BPP do innych bibliotek i instytucji

Wypożyczenia z BPP do innych bibliotek i instytucji
Wypożyczenia międzybiblioteczne

Biblioteka Politechniki Poznańskiej realizuje zamówienia ze zbiorów własnych na:

Formy dostarczania kopii wg życzenia zamawiającego

  • kopia papierowa lub
  • plik elektroniczny.

Opłaty

Koszt wysłania zamówionych materiałów pokrywa Biblioteka lub odpowiednia biblioteka jednostki organizacyjnej, koszty przesyłki zwrotnej - instytucja zamawiająca.

Szczegółowe zasady określa Regulamin.