Zbiory

 


STAN ZASOBÓW na 31.12.2017 r.
Biblioteka PP - ogółem

w tym:
366 147 jedn.
 • druki zwarte
284 745 wol.
 • wydawnictwa ciągłe
  bieżących tytułów czasopism
81 402 wol.
363      

STAN ZBIORÓW SPECJALNYCH BIBLIOTEKI PP - na 31.12.2017 r.
rozprawy doktorskie 2 658
zbiory elektroniczne: 88 463
 • książki elektroniczne
57 334
 • czasopisma elektroniczne
9 080
 • bazy danych
28

Informacja o zbiorach

O zbiorach Biblioteki Politechniki Poznańskiej i bibliotek jednostek organizacyjnych informują katalogi:

Katalog online

Katalog online obejmuje ok. 81% zbiorów bibliotecznych i zawiera opisy następujących materiałów bibliotecznych Biblioteki Politechniki Poznańskiej i bibliotek jednostek organizacyjnych:

 • książek
 • wszystkich tytułów czasopism
 • norm technicznych
 • rozpraw doktorskich
 • dokumentów elektronicznych

Katalog dawnych zasobów

Katalog dawnych zasobów obejmuje druki zwarte nabyte do 1959 roku.

Katalogi kartkowe

Tworzone do listopada 1999 roku:

 • książek - główny
 • skryptów i podręczników akademickich
 • księgozbioru bibliotek instytutowych - centralny
 • norm (Czytelnia)

Dostęp do zasobów sieciowych

Biblioteka PP zapewnia dostęp do licencjonowanych baz danych: bibliograficznych, bibliograficzno-abstraktowych oraz pełnotekstowych.

Wykaz tytułów czasopism dostępnych online poprzez te bazy zawarty jest na wspólnej liście alfabetycznej A-to-Z.

Dokumenty w formie cyfrowej

Biblioteka PP jest jednym z uczestników projektu Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej i umieszcza w niej zdigitalizowane dokumenty z zakresu nauk technicznych, w kolekcjach: materiały dydaktyczne i dziedzictwo kulturowe.