Zbiory

 

STAN ZASOBÓW na 31.12.2015 r.
Biblioteka PP i biblioteki jednostek organizacyjnych PP - ogółem 492 005 jedn.
Biblioteka PP - ogółem

w tym:
356 198 jedn.
- druki zwarte 275 513 wol.
- wydawnictwa ciągłe 80 685 wol.

- zbiory specjalne

59 561 jedn.
biblioteki jednostek organizacyjnych PP - ogółem 135 807 jedn.

STAN ZBIORÓW SPECJALNYCH BIBLIOTEKI PP - na 31.12.2015 r.
normy 56 566
rozprawy doktorskie 2 541
dokumenty elektroniczne 88 463
inne (mikroformy, materiały audiowizualne) 454

Informacja o zbiorach

O zbiorach Biblioteki Politechniki Poznańskiej i bibliotek jednostek organizacyjnych informują katalogi:

Katalog online

Katalog online obejmuje ok. 81% zbiorów bibliotecznych i zawiera opisy następujących materiałów bibliotecznych Biblioteki Politechniki Poznańskiej i bibliotek jednostek organizacyjnych:

  • książek
  • wszystkich tytułów czasopism
  • norm technicznych
  • rozpraw doktorskich
  • dokumentów elektronicznych

Katalog dawnych zasobów

Katalog dawnych zasobów obejmuje druki zwarte nabyte do 1959 roku.

Katalogi kartkowe

Tworzone do listopada 1999 roku:

  • książek - główny
  • skryptów i podręczników akademickich
  • księgozbioru bibliotek instytutowych - centralny
  • norm (Czytelnia)

Dostęp do zasobów sieciowych

Biblioteka PP zapewnia dostęp do licencjonowanych baz danych: bibliograficznych, bibliograficzno-abstraktowych oraz pełnotekstowych.

Wykaz tytułów czasopism dostępnych online poprzez te bazy zawarty jest na wspólnej liście alfabetycznej A-to-Z.

Dokumenty w formie cyfrowej

Biblioteka PP jest jednym z uczestników projektu Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej i umieszcza w niej zdigitalizowane dokumenty z zakresu nauk technicznych, w kolekcjach: materiały dydaktyczne i dziedzictwo kulturowe.