Strona główna » O bibliotece » Publikacje Biblioteki
Publikacje Biblioteki

(Wybór piśmiennictwa)

2013

 1. Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki : II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 : streszczenia referatów, Poznań, 2013.

2009

 1. Szulc, Jan. Czasopisma drukowane i elektroniczne oraz kolekcje książek elektronicznych i zbiorów dokumentacji patentowej 2009-2011 / [oprac. Jan Szulc, Marek Gumny, Karolina Popławska, Iwona Pujanek, Beata Korzystka, Halina Hoffmann, Joanna Matkowska-Peszko]. - Poznań : BG PP, 2009. - 44 s. - (Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 15)

2008

 1. Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych / pod red. Haliny Ganińskiej. - Poznań : BG PP, 2008. - 189 s.
 2. Nowicka, Hanna. O czym piszemy w "Głosie Politechniki" : artykuły i informacje bibliotekarzy PP w latach 1995--2007 / oprac. Hanna Nowicka. - Poznań : BG PP, 2008. - 2 s. - (Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 14)

2006

 1. Szulc, Jan. Czasopisma drukowane i elektroniczne w latach 2005-2008 : zasób (prenumerata, wymiana, dary), dostęp do dziedzinowych czasopism, dostęp do innych czasopism oraz do e-dzienników / oprac. Jan Szulc, Marek Gumny, Urszula Błaszczak : BG PP, 2006. - 46 s. - (Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 13)

2005

 1. Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji : działania i codzienność : materiały konferencyjne ; Poznań, 15-17 czerwca 2005 / Halina Ganińska [red.]. T. 1-2. - Poznań : BG PP, 2005. - 2 t. (322; 118 s.) + CD-ROM

2004

 1. Ganińska, Halina. Centrum Wykładowe, Biblioteka Techniczna, Centrum Kultury Studenckiej / Halina Ganińska; pod red. Bogdana Maruszewskiego. - Poznań : Wydaw. PP, 2004. - 15 s.
 2. Szulc, Jan. Czasopisma drukowane i elektroniczne w latach 2003-2004 : prenumerata, wymiana, dary, dostęp do czasopism elektronicznych / [oprac. Jan Szulc, Marek Gumny, Urszula Błaszczak, Karolina Popławska]. - Poznań : BG PP, 2004. - 56 s. - (Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 12)

2003

 1. Polarczyk, Mariusz. Biblioteki jednostek organizacyjnych Politechniki Poznańskiej : informator / [oprac.] Mariusz Polarczyk. - Poznań : BG PP, 2003. - 38 s. - ( Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 11)
 2. Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej [Dokument Elektroniczny]. - Poznań : BG PP, 2003. - http://library.put.poznan.pl/pl_old/3_11_2
 3. Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Jednostki Organizacyjnej Politechniki Poznańskiej [Dokument elektroniczny]. - Poznań : BG PP, 2003. - http://library.put.poznan.pl/pl_old/3_11_3

2001

 1. Naukowa biblioteka techniczna na początku XXI wieku : vademecum / pod red. Haliny Ganińskiej. - Poznań : BG PP, 2001. - 42 s. - (Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 10)
 2. Pujanek, Iwona. Serwisy informacyjne, bazy danych, multimedia : informator / [oprac. Iwona Pujanek, Urszula Błaszczak, Jan Szulc]. - Poznań : BG PP, 2001. - (Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 8)
 3. Szulc, Jan. Czasopisma drukowane i elektroniczne w latach 2001-2002 : prenumerata, wymiana, dary, dostęp do czasopism elektronicznych / [oprac. Jan Szulc, Marek Gumny, Mariusz Polarczyk]. - Poznań : BG PP, 2001. - 53 s. - (Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 9)

2000

 1. Ganińska, Halina. Centrum Wykładowe, Biblioteka / [oprac. tekst.] Halina Ganińska. - Poznań : Wydaw. PP, 2000. - [14] s.
 2. Gumny, Marek. Czasopisma drukowane i elektroniczne w 2000 roku : prenumerata, wymiana, dary, dostęp do czasopism elektronicznych / [oprac. Marek Gumny, Jan Szulc]. - Poznań : BG PP, 2000. - 61 s. - (Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 7)

1998

 1. Ganińska, Halina. Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej : informator / Halina Ganińska, Elżbieta Jasiewicz, Zofia Kaczmarczyk. - Poznań : Wydaw. PP, 1998. - 45 s.
 2. Ignaszewska, Barbara. Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych zagranicznych zaprenumerowanych na rok 1998 przez Bibliotekę Główną i biblioteki instytutowe / [oprac. Barbara Ignaszewska, Jan Szulc]. - Poznań : BG PP, 1998. - 21 s. - ( Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 6)
 3. Pujanek, Iwona. Elektroniczny serwis informacyjny / [oprac. Iwona Pujanek]. - Poznań : BG PP, 1998. - [11 s.]. - ( Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 5)
 4. Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej : możliwości rozwoju, uwarunkowania i ograniczenia : materiały konferencyjne ; Poznań, 19-20 marca 1998 / pod red. Haliny Ganińskiej. - Poznań : BG PP, 1998. - 270 s.

1997

 1. Ignaszewska, Barbara. Wykaz czasopism i innych wydawnictw ciągłych zagranicznych zaprenumerowanych na rok 1997 przez Bibliotekę Główną i biblioteki instytutowe / [oprac. Barbara Ignaszewska, Jan Szulc]. - Poznań : BG PP, 1997. - 36 s. - ( Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 2)
 2. Pujanek, Iwona. Bazy danych w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej : informator / [oprac. Iwona Pujanek]. - Poznań : BG PP, 1997. - 12 s. - ( Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 1)
 3. Sobiesińska - Polerowicz, Monika. Wykaz książek zgromadzonych w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej od lipca do września 1997 / [oprac. Monika Sobiesińska - Polerowicz]. - Poznań : BG PP, 1997. - 45 s. - ( Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 4)
 4. Sobiesińska - Polerowicz, Monika. Wykaz książek zgromadzonych w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej od stycznia do czerwca 1997 / [oprac. Monika Sobiesińska - Polerowicz]. - Poznań : BG PP, 1997. - 65 s. - ( Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej ; nr 3)

1992

 1. Regulamin Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej [Dokument elektroniczny]. - Poznań : BG PP, 1992.

1980

 1. Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej w służbie Uczelni : sesja ; Poznań, 30 maja 1980. - Poznań : BG PP, 1980. - [58] s. pag. varia

1979

 1. Bogucki, Roman. Wykaz lektury dla studiujących na Wydziale Chemicznym / oprac. Roman Bogucki. - Poznań : Wydaw. PP, 1979. - 41 s.

1978

 1. Bogucki, Roman. Wykaz lektury dla studiujących na Wydziale Budownictwa Lądowego z Oddziałem Architektury / oprac. Roman Bogucki. - Poznań : Wydaw. PP, 1978. - 70 s.

1977

 1. Rogala, Antonina. Informacje o Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej / Antonina Rogala. - Wyd. 6. - Poznań : Wydaw. PP, 1977. - 24 s.

1972

 1. Bogucki, Roman. Wykaz lektury dla studiujących na Wydziale Budownictwa Lądowego / oprac. Roman Bogucki. - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, 1972. - 55 s.
 2. Bogucki, Roman. Wykaz lektury dla studiujących na Wydziale Chemicznym / oprac. Roman Bogucki. - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, 1972. - 32 s.
 3. Bogucki, Roman. Wykaz lektury dla studiujących na Wydziale Elektrycznym / oprac. Roman Bogucki. - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, 1972. - 51 s.
 4. Bogucki, Roman. Wykaz lektury dla studiujących na Wydziale Mechanicznym Technologicznym / oprac. Roman Bogucki. - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, 1972. - 66 s.

1968

 1. Szeptycka, Anna. Informacje dla korzystających ze zbiorów Biblioteki / Anna Szeptycka, Antonina Rogala. - Wyd. 5. - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, 1968. - 23 s.

1967

 1. Gołąb, Włodzimierz. Wykaz słowników znajdujących się w księgozbiorze Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej / Włodzimierz Gołąb. - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, [1967]. - 82 s.

1966

 1. Bogucki, Roman. Wykaz lektury dla studentów Wydziału Budownictwa Lądowego / oprac. Roman Bogucki. - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, 1966. - 75 s.
 2. Bogucki, Roman. Wykaz lektury dla studentów Wydziału Budowy Maszyn / oprac. Roman Bogucki. - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, 1966, 86 s.
 3. Bogucki, Roman. Wykaz lektury dla studentów Wydziału Elektrycznego / oprac. Roman Bogucki. - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, 1966. - 67 s.
 4. Bogucki, Roman. Wykaz lektury dla studentów Wydziału Mechanizacji Rolnictwa / oprac. Roman Bogucki. - Poznań ; Wydaw. Uczel. PP, 1966. - 48 s.
 5. Rogalanka, Antonina. Instrukcja dla asystentów prowadzących biblioteki katedr i zakładów Politechniki Poznańskiej / Antonina Rogalanka . - Poznań : [ZG PP], 1966. - XV s.

1965

 1. Szeptycka, Anna. Informacje dla korzystających ze zbiorów Biblioteki / Anna Szeptycka, Antonina Rogala. - Wyd. 4. - Poznań ; Zakł. Graf. PP, 1965. - 29 s.

1962

 1. Bogucki, Roman. Wykaz lektury dla studentów Wydziału Budownictwa Lądowego / oprac. Roman Bogucki. - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, 1962. - 50 s.
 2. Bogucki, Roman. Wykaz lektury dla studentów Wydziału Budowy Maszyn / oprac. Roman Bogucki. - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, 1962. - 61 s.
 3. Bogucki, Roman. Wykaz lektury dla studentów Wydziału Elektrycznego / oprac. Roman Bogucki . - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, 1962. - 51 s.
 4. Bogucki, Roman. Wykaz lektury dla studentów Wydziału Mechanizacji Rolnictwa / oprac. Roman Bogucki. - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, 1962. - 33 s.

1961

 1. Szeptycka, Anna. Informacje dla korzystających ze zbiorów Biblioteki / Anna Szeptycka. - Wyd. 3. - Poznań : PP, 1961. - 24 s.

1957

 1. Szeptycka, Anna. Informacje dla korzystających ze zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej / Anna Szeptycka. - Wyd. 2. - Poznań : PP, 1957. - 13 s.

1955

 1. Szeptycka, Anna. Informacje dla korzystających ze zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej / Anna Szeptycka. - Poznań : PP, 1955. - 13 s.

 

Do 2009 r. oprac. Hanna Nowicka

Opisy bibliograficzne wykonano z autopsji i na podstawie źródeł informacji pośredniej: bazy Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Poznańskiej BIBLIO; katalogu on-line Biblioteki PP. Opisy sporządzono stosując obowiązkowe elementy opisu bibliograficznego, niezbędne do identyfikacji i zgodne z obowiązującymi normami. W bibliografii zastosowano układ chronologiczny a w obrębie roku układ alfabetyczny. W obrębie periodycznych biuletynów informacyjnych zastosowano układ alfabetyczny. W miarę możliwości dokonano uzupełnień. Wykaz bibliograficzny uzupełniają: Wykaz ważniejszych skrótów i skrótowców i Wykaz skrótów nazw wydawnictw.

Bibliografie. Wykazy nabytków. Biuletyny

 1. Bibliografia artykułów i notatek prasowych o Politechnice Poznańskiej / Politechnika Poznańska. Biblioteka Główna. - [R. 1, za rok 1973--R. 8, za rok 1981--1983]. - Poznań : Wydaw. PP, 1974--1985. - Rocz.
 2. Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Poznańskiej BIBLIO [R. 1, za lata 1936--]. [Dokument elektroniczny]. - Poznań : BG PP, 1994-- . - http://library.put.poznan.pl/bib/
 3. Bibliografia zawartości wydawnictw ciągłych Politechniki Poznańskiej. - [R. 1, za lata 1970--1975-R. 2, za lata 1956-1980] Poznań : Wydaw. PP, 1979--1987. - Niereg.
 4. Biuletyn BG PP [Dokument elektroniczny]. - [R.1--]. - Poznań : BG PP, 2006--. - Niereg. - http://library.put.poznan.pl/pl_old/3_10_3
 5. Biuletyn Biblioteczny / Biblioteka Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu. - [R. 1--R.7]. - Poznań : B.Sz.I. w Poznaniu, 1949 --1955. - Mies., 1949--1950, Kwart., 1951. - Cd. Wykaz Ważniejszych Nabytków / Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej. - Cd. Biuletyn Biblioteki Głównej / Politechnika Poznańska. Biblioteka Główna
 6. Biuletyn Biblioteki Głównej / Politechnika Poznańska. Biblioteka Główna. - R. 14, nr 1--R. 20, nr 3-4. - Poznań : Wydaw. PP, 1961--1968. - Kwart. - Poprz.: Wykaz Ważniejszych Nabytków / Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej
 7. Czasopisma Biblioteki Głównej / Politechnika Poznańska. Biblioteka Główna. - Cz. 1, A-J--Cz. VI, za lata 1971-1975. - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, 1963-1978. - Niereg. - W 1968, Indeks Rzeczowy do cz. 1, 2, 3.
 8. Wykaz Czasopism / Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej. - [R. 1-R. 5]. - Poznań : BG PP, 1956--1960. - Rocz. - Cd. Wykaz Wydawnictw Ciągłych / Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej
 9. Wykaz Czasopism Zagranicznych z dziedziny techniki i nauk ścisłych prenumerowanych i otrzymywanych bieżąco w latach 1962-1964 przez biblioteki Poznania. - [R.1 --R.8]. - Poznań : ZG PP, 1965-1985. - Niereg.
 10. Wykaz książek zagranicznych, które wpłynęły do Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej w okresie styczeń - czerwiec 1995. -[R.1-R.2]. - Poznań : BG PP, 1995-1997, Półrocz.
 11. Wykaz Nabytków Druków Zwartych z Krajów Kapitalistycznych Gromadzonych w Bibliotekach Politechnik w Polsce. - Nr 1--Nr 25. - Poznań : BG PP, 1981, 1986-1988, 1990-1994. - Niereg.
 12. Wykaz Publikacji Zawartych w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej za lata 1956-1969. - [R. 1]. - Poznań : BG PP, 1976. - Niereg. - Cd.: Bibliografia zawartości wydawnictw ciągłych
 13. Wykaz skryptów wyższych uczelni, które wpłynęły do Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej w okresie od dn. 1.10.1984 . - [R.1-R.10]. - Poznań : BG PP, 1984-1997. - Niereg.
 14. Wykaz Ważniejszych Nabytków / Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej. - [R. 1-R.5]. - Poznań : BG PP, 1956-1960. - Kwart. - Poprz.: Biuletyn Biblioteczny / Biblioteka Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu. - Cd.: Biuletyn Biblioteki Głównej / Politechnika Poznańska Biblioteka Główna
 15. Wykaz Wydawnictw Ciągłych / Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej. - [R. 1-R. 10]. - Poznań : BG PP, 1961--1980. - Niereg. - Poprz.: Wykaz Czasopism / Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej
 16. Zapiski Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej. - Nr 1--. - Poznań : BG PP, 1997--. - Niereg.
 17. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Bibliografia. - Nr 1-Nr 17. - Poznań : Wydaw. Uczel. PP, 1962-1989. - Niereg.