Wystawa programu wymiany międzynarodowej "Global talents & global citizen"

Wystawa odbywa się: w holu Wypożyczalni (parter Biblioteki)
w terminie: 12 czerwca do 14 lipca 2014 r.