Wystawa pokonkursowa „Śladami organiczników”Wystawa dostępna w holu Wypożyczalni
w dniach: 25.10 - 05.11.2016 r.