"Podróżowanie jest najzdrowszym uzależnieniem" - wystawaWystawa dostępna w Czytelni (I piętro).