"Lotnictwo: nawigacja, meteorologia, aeronautyka" - wystawaWystawa dostępna w Czytelni (I piętro).