"Samochody" - wystawaWystawa dostępna w Czytelni (I piętro) przy stanowisku INFO4.