Strona główna » Komputery i Internet » Wypożyczanie laptopów i tabletów

Wypożyczanie laptopów i tabletów

 

Oferujemy usługę wypożyczania laptopów i tabletów do korzystania na terenie Biblioteki PP (z wyłączeniem pokojów pracy zespołowej nr 2, I ptr.-pracownie i 024, parter).

Usługa jest dostępna dla pracowników i studentów PP I, II i III stopnia. Laptopy i tablety wypożyczane są w Czytelni - I ptr. (stanowisko INFO 5).


Oprogramowanie dostępne na komputerach i laptopach studenckich.

Warunki wypożyczania laptopów i tabletów w Bibliotece PP

  1. Laptopy i tablety  mogą być wypożyczane pracownikom, doktorantom i studentom PP po zweryfikowaniu ważności ich legitymacji.
  2. Warunkiem wypożyczenia laptopa lub tabletu jest pozostawienie ważnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, legitymacji studenckiej, paszportu lub prawa jazdy).
  3. Obowiązuje zakaz wynoszenia laptopów i tabletów poza teren Biblioteki.
  4. Użytkownik przejmuje całkowitą odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt (laptop, tablet, zasilacz, kabel zasilający).
  5. Na wypożyczającym spoczywa całkowita odpowiedzialność za wszelkie działania w sieci w okresie użytkowania laptopa lub tabletu.
  6. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie jego danych osobowych w „Książce ewidencji wypożyczania laptopów i tabletów” przez okres jednego roku, dla potrzeb organów ścigania w przypadku wykrycia nadużyć w dostępie do sieci.
  7. Obowiązuje zakaz samodzielnego instalowania oprogramowania na wypożyczonym sprzęcie. Wszystkie życzenia i uwagi dotyczące użytkowanego laptopa lub tabletu należy zgłaszać pracownikowi dyżurującemu w Bibliotece.
  8. Biblioteka PP nie odpowiada za dane pozostawione na dysku twardym.
  9. Pierwszeństwo wypożyczenia tabletu maja studenci z niepełnosprawnościami.