Strona główna » Szkolenia i materiały » "Umiejętności informacyjne" (InfoProgram II)
"Umiejętności informacyjne" (InfoProgram II)
dla studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia

"Umiejętności informacyjne" - szkolenie umiejętności wyszukiwania informacji niezbędnych przy pisaniu prac dyplomowych dla studentów III roku 3,5-letnich studiów stacjonarnych I stopnia

Wpisy do indeksów dla studentów III/IV roku

Wydział Architektury, V sem

Wydział Fizyki Technicznej, V sem

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Wydział Technologii Chemicznej