Strona główna » Szkolenia i materiały » "Umiejętności informacyjne" (InfoProgram II)
"Umiejętności informacyjne" (InfoProgram II)
dla studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia

"Umiejętności informacyjne" - szkolenie umiejętności wyszukiwania informacji niezbędnych przy pisaniu prac dyplomowych dla studentów III roku 3,5-letnich studiów stacjonarnych I stopnia

UWAGA STUDENCI:

 • 6 semestru studiów I stopnia Wydziału Inżynierii Mechanicznej
 • 6 semestru studiów I stopnia Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej kierunku Inżynieria Materiałowa
 • 6 semestru studiów I stopnia Wydziału Technologii Chemicznej

W zastępstwie wykładu Umiejętności informacyjne - kurs na uczelnianej platformie Moodle w zakładce Biblioteka

Tytuł: Umiejętności informacyjne - InfoProgram II (IM; IMiFT - kierunek Inżynieria Materiałowa)

Link: https://moodle.put.poznan.pl/course/index.php?categoryid=61

osobno dla Wydziału Technologii Chemicznej

Tytuł: Umiejętności informacyjne - InfoProgram II -Technologia Ochrony Środowiska (TOŚ), ICiP - Inżynieria chemiczna i procesowa, Technologia chemiczna (TC)

Link: https://moodle.put.poznan.pl/course/index.php?categoryid=61

Zapisy na kurs: samodzielnie - przez konto studenckie.

Kurs jest obowiązkowy dla wszystkich studentów, których nie objęły tradycyjne zajęcia - zarówno dla grup prowadzonych przeze Pana mgr Łukasza Jeszke, jak i dla grup prowadzonych przez Panią dr inż. Iwonę Wolniewicz-Pujanek oraz grup z Wydziału Technologii Chemicznej prowadzonych przez Panią dr inż. Beatę Korzystkę

Przejście kursu stanowi warunek uzyskania zaliczenia.

Kurs będzie otwarty do 31.05.2020.

Zajęcia w roku akademickim 2019/2020 prowadzą:

Wydział Architektury

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

 • Fizyka Techniczna, Edukacja Techniczno-Informatyczna
  mgr Hanna Nowicka
  tel. 61 665 2340
  e-mail: Hanna.Nowicka [at] put.poznan.pl
  pok. 108 (I piętro - Oddział Informacji Naukowej)
 • Inżynieria materiałowa
  mgr Łukasz Jeszke
  tel. 61 665 2070
  e-mail: Lukasz.Jeszke [at] put.poznan.pl
  pok. 109 (I piętro- Oddział Informacji Naukowej)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Wydział Inżynierii Mechanicznej

 • Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Biomedyczna
  mgr Łukasz Jeszke
  tel. 61 665 2070
  e-mail: Lukasz.Jeszke [at] put.poznan.pl
  pok. 109 (I piętro - Oddział Informacji Naukowej)
 • Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika
  dr inż. Iwona Wolniewicz-Pujanek
  w zastępstwie, w roku akademickim 2019/2020 osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu i wpisy zaliczeń do systemu e-proto jest:
  mgr Łukasz Jeszke
  tel. 61 665 2070
  e-mail: Lukasz.Jeszke [at] put.poznan.pl
  pok. 109 (I piętro - Oddział Informacji Naukowej)

Wydział Technologii Chemicznej

 • dr inż Beata Korzystka
  tel. 61 665 3522
  email: Beata.Korzystka [at] put.poznan.pl
  pok. 115 (I piętro - Oddział Informacji Naukowej)
 • jednorazowo w zastępstwie, w roku akademickim 2019/2020 osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu i wpisy zaliczeń do systemu e-proto jest:
  mgr Łukasz Jeszke
  tel. 61 665 2070
  e-mail: Lukasz.Jeszke [at] put.poznan.pl
  pok. 109 (I piętro - Oddział Informacji Naukowej)