Strona główna » Szkolenia i materiały » Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe

 

Jeśli nie zaznaczono inaczej zamieszczone tu materiały są własnością Biblioteki Politechniki Poznańskiej i udostępniane są na licencji CC:

licencja CC-BY-NC-NDUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Materiały w sekcjach są uporządkowane alfabetycznie

 

Nowości:

Własne publikacje w Endnote i ResearcherId

Nauka

E-zasoby

 

Open Access

tytuł: Wyszukiwanie i publikowanie w zasobach Open Access - prezentacja (pdf)

autor: Beata Korzystka

tytuł: Wyszukiwanie w katalogu DOAJ

autor: Beata Korzystka

dostęp bezpośredni

tytuł: Wyszukiwanie w repozytoriach OA

autor: Beata Korzystka

dostęp bezpośredni

tytuł: Źródła Open Access pełnotekstowe i zasoby w wolnym dostępie z zakresu Architektury i Urbanistyki - prezentacja (pdf)

autor: Beata Korzystka

Narzędzia