Strona główna » Wsparcie pracy naukowej » Dokumentowanie dorobku naukowego
Dokumentowanie dorobku naukowego

 

Zgodnie z postanowieniami zapisanymi w „Systemie biblioteczno-informacyjnym Politechniki Poznańskiej”, Poznań 2014, Biblioteka Politechniki Poznańskiej dokumentuje i archiwizuje dorobek piśmienniczy i wydawniczy pracowników i doktorantów oraz prac dyplomowych studentów.

Realizacja tego zadania regulowana jest zarządzeniami Rektora PP:

Zasady opisane w zarządzeniach nr 19 i 20 dotyczą dokumentowania wyłącznie dorobku powstałego do końca 2014 r.

Zasady przekazywania dorobku publikacyjnego

Publikacje należy przekazywać jedną z 3. dróg:

  • publikacje indeksowane w Web of Science – Autorzy aktualizują profil RID (redaktorzy raz na kwartał – 30.03, 30.06, 30.09, 31.12 – pobierają z WoS informacje o dodanych przez Autorów publikacjach i wprowadzają do SIN);
  • publikacje w wersji elektronicznej (nieindeksowane w WoS) – Autorzy zgłaszają poprzez formularz „Zgłoś do SIN”;
  • publikacje w wersji papierowej – jeśli Autor nie posiada wersji elektronicznej, dostarcza swoją publikację do Biblioteki, np. pocztą wewnętrzną, po zarejestrowaniu i zarchiwizowaniu publikacja zostanie oddana Autorowi.

ResearcherID

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 8 maja 2014 (RO/V/13/2014) rejestracja indywidualnego numeru ResearcherID i uzupełnienie publikacji indeksowanych w bazie Web of Science odbywa się zgodnie z zamieszczoną instrukcją.

Prosimy o przesyłanie informacji o numerze na adres e-mail: elektroniczna [at] library.put.poznan.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej.

ResearcherID rozwiązuje problem identyfikacji autora publikacji w społeczności naukowej. Każdy członek ma przypisany unikalny identyfikator, który umożliwia naukowcom zarządzanie ich listą publikacji, śledzenie ich cytowań i h-index, identyfikację potencjalnych współpracowników i unikanie błędnej identyfikacji autora publikacji.

Logowanie na profil ResearcherID

Szkolenia i instrukcje

Materiały pomocnicze

Listy czasopism, książek i materiałów konferencyjnych w Web of Science - Thomson Reuters (lista filadelfijska)

Impact Factor

Komunikaty ministerialne