Strona główna » Wsparcie pracy naukowej » Dokumentowanie dorobku naukowego
Dokumentowanie dorobku naukowego

 

Zgodnie z postanowieniami zapisanymi w „Systemie biblioteczno-informacyjnym Politechniki Poznańskiej”, Poznań 2014, Biblioteka Politechniki Poznańskiej dokumentuje i archiwizuje dorobek piśmienniczy i wydawniczy pracowników i doktorantów oraz prac dyplomowych studentów w Systemie Informacji Naukowej PP.

Podstawa prawna - Zarządzenie nr 21 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 12 października 2018 r. (RO/X/21/2018)

Zasady przekazywania dorobku publikacyjnego do Systemu Informacji Naukowej PP

Publikacje należy przekazywać jedną z 3. dróg:

  • publikacje indeksowane w Web of Science – Autorzy aktualizują profil RID (redaktorzy raz na kwartał – 30.03, 30.06, 30.09, 31.12 – pobierają z WoS informacje o dodanych przez Autorów publikacjach i wprowadzają do SIN) (W związku z przeniesieniem profili ResearcherID na platformę Publons, dane o publikacjach nie są pobierane z WoS; publikacje te należy zgłaszać przez formularz „Zgłoś do SIN);
  • publikacje w wersji elektronicznej (nieindeksowane w WoS) – Autorzy zgłaszają poprzez formularz „Zgłoś do SIN”;
  • publikacje w wersji papierowej – jeśli Autor nie posiada wersji elektronicznej, dostarcza swoją publikację do Biblioteki, np. pocztą wewnętrzną, po zarejestrowaniu i zarchiwizowaniu publikacja zostanie oddana Autorowi.

ORCID – elektroniczny identyfikator naukowca

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) to unikalny identyfikator dla autorów publikacji naukowych, który składa się z 16 cyfr podzielonych na cztery części oraz zapisanych w formie HTTPS URL (np. orcid.org/0000-0002-4579-9499).

Stosowanie ORCID pomaga likwidować problem identyfikacji autorów działających na tym samym polu badawczym w przypadku bardzo popularnych nazwisk, precyzować tożsamość osób, które zmieniły nazwisko lub afiliację, a także eliminować problem różnych wersji zapisu imienia i nazwiska.

Numer ORCID wykorzystywany jest między innymi przy rejestracji i wysyłaniu artykułów naukowych do Wydawców (np. IEEE, WILEY, SPRINGER), przy identyfikacji autorów składających wnioski grantowe np. w programie HORYZONT 2020, czy jako narzędzie pozwalające na zapoznanie się z dorobkiem naukowym danego autora. Za jego pomocą można w prosty sposób w jednym miejscu przedstawić swój dorobek publikacyjny.

 

Podstawa prawna - Zarządzenie nr 12 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 20 sierpnia 2019 r. (RO/VIII/20/2019)

Instrukcja rejestracji w ORCID - zobacz więcej

Elektroniczny identyfikator ORCID można wpisać do SIN PP logując się na swój profil
Instrukcja wpisania ORCID do SIN PP - zobacz więcej

Instrukcja łączenia kont (Publons-ORCID) - zobacz więcej

ResearcherID

ResearcherID rozwiązuje problem identyfikacji autora publikacji w społeczności naukowej. Każdy członek ma przypisany unikalny identyfikator, który umożliwia naukowcom zarządzanie ich listą publikacji, śledzenie ich cytowań i h-index, identyfikację potencjalnych współpracowników i unikanie błędnej identyfikacji autora publikacji.