Strona główna » Wsparcie pracy naukowej » Nauka w Polsce
Nauka w Polsce

Bazy danych

POL-on – system informacji o szkolnictwie wyższym

System POL-on zawiera:

Nauka Polska

Portal Ośrodka Przetwarzania Informacji. Zawiera bazy informacji o polskim środowisku naukowym, zawarte w Informatorze Nauki Polskiej, prowadzone od 1991 r. M.in.:

System wspomagania wyboru recenzentów

Baza wiedzy o potencjalnych recenzentach. Udostępnia:

  • Ranking recenzentów
  • Analiza dokumentu
  • Bazy danych