08.02.2019

Rocznica wyzwolenia Poznania - wystawa

Biblioteka zaprasza do Czytelni na wystawę poświęconą rocznicy wyzwolenia miasta Poznania.

Wystawa dostępna:

 • Miejsce: Czytelnia Biblioteki (parter)
 • Termin: 8.02-8.03.2019
 • Galeria

06.02.2019

Biblioteka PP poszukuje pracowników

Biblioteka Politechniki Poznańskiej poszukuje pracowników na stanowiska:

 

Ofertę aplikacyjną – CV i list motywacyjny należy złożyć do dnia: 1 marca 2019 r.
na adres: Sekretariat Biblioteki Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2, 61-138 Poznań
lub adres e-mail: sekretariat [at] put.poznan.pl

05.02.2019

"Motocykle" - wystawa książek

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą książek pt: "Motocykle"

Wystawa dostępna w Czytelni przy stanowisku INFO 5 (I piętro)

Galeria

17.01.2019

100 rocznica Powstania Wielkopolskiego - wystawa

Biblioteka PP we współpracy ze Stowarzyszeniem Grupa Rekonstrukcji Historycznej
"3 Bastion Grolman" serdecznie zapraszają na wystawę poświęconą 100 rocznicy
Powstania Wielkopolskiego.

Wystawa dostępna:

 • Miejsce: Wypożyczalnia Biblioteki (parter)
 • Termin: 16.01-16.02.2019

 

SGRH "3 Bastion Grolman"

Stowarzyszenie zajmuje się rekonstrukcją historyczną. Zainteresowania to okres I i II Wojny Światowej, dzieje Powstania Wielkopolskiego oraz historia Wojsk Wielkopolskich. Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w największych projektach rekonstrukcyjnych na terenie Polski. Spotykają się również na zlotach, filmach, prelekcjach, grach ulicznych, programach edukacyjnych.

Nazwa "3 Bastion Grolman" wywodzi się od jednego z bastionów wchodzących w skład fortyfikacji wewnętrznego pierścienia obronnego twierdzy Poznań, który został zdobyty przez młodych skautów pod dowództwem Wincentego Wierzejewskiego w pierwszych dniach Powstania Wielkopolskiego. Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej “3 Bastion Grolman” powstało w kwietniu 2007 roku jako kontynuacja Grupy Rekonstrukcyjnej

 

Więcej informacji o Stowrzyszeniu  |  Galeria

26.11.2018

Ankieta BazTech

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety Ocena przydatności i funkcjonalności bazy BazTech.

Ankieta jest anonimowa a jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 5 minut. Wyniki posłużą do oceny przydatności i funkcjonalności bazy, określenia obszarów i częstotliwości jej wykorzystania, a przede wszystkim rozpoznanie potrzeb, oczekiwań i poziomu satysfakcji użytkowników bazy.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety i dziękujemy za poświęcony czas

29.10.2018

Kurs online "Usługi biblioteczno-informacyjne" dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Uprzejmie informujemy, że kurs online "Usługi biblioteczno-informacyjne" (InfoProgram I) dla studentów I roku jest już otwarty.

Zaliczenie kursu odbywa się poprzez rozwiązanie testu, który jest dostępny w kursie w terminie 7.01.2019 - 4.02.2019.

Uczelniana platforma elearningowa  |  Kurs

15.10.2018

Karta Absolwenta - nowość w Bibliotece

Od nowego roku akademickiego 2018/2019 Biblioteka Politechniki Poznańskiej oferuje absolwentom naszej Uczelni Kartę Absolwenta, która umożliwia swobodny dostęp do bibliotecznych zbiorów.

Absolwenci studiów inżynierskich, magisterskich, magisterskich uzupełniających, doktoranckich oraz podyplomowych, będą zapisywani do Biblioteki PP na następujących zasadach:

 1. czytelnik posiadający Kartę Absolwenta BPP korzysta z jej zasobów po podpisaniu oświadczenia, które stanowi deklarację przestrzegania Regulaminu korzystania z udostępnionych zbiorów,
 2. w celu rejestracji należy: przedłożyć dowód osobisty i dokument poświadczający ukończenie studiów w Politechnice Poznańskiej oraz dokonać opłaty w kwocie 12 zł,
 3. Karta Absolwenta, która służy wyłącznie do wypożyczeń druków zwartych – książek, jest ważna w danym, bieżącym roku akademickim,
 4. limit wypożyczonych książek wynosi 5 woluminów,
 5. termin zwrotu wypożyczonych książek upływa w 30. dniu od daty wypożyczenia, z możliwością jednokrotnego przedłużenia o 30 dni; w przypadku tzw. wypożyczeń krótkoterminowych (WK) upływa w 14. dniu od daty wypożyczenia bez możliwości przedłużenia.

10.08.2018

ORCID - elektroniczny identyfikator naukowca

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) to unikalny identyfikator dla autorów publikacji naukowych, który składa się z 16 cyfr podzielonych na cztery części oraz zapisanych w formie HTTPS URL (np. orcid.org/0000-0002-4579-9499).

Stosowanie ORCID pomaga likwidować problem identyfikacji autorów działających na tym samym polu badawczym w przypadku bardzo popularnych nazwisk, precyzować tożsamość osób, które zmieniły nazwisko lub afiliację, a także eliminować problem różnych wersji zapisu imienia i nazwiska.

Numer ORCID wykorzystywany jest między innymi przy rejestracji i wysyłaniu artykułów naukowych do Wydawców (np. IEEE, WILEY, SPRINGER), przy identyfikacji autorów składających wnioski grantowe np. w programie HORYZONT 2020, czy jako narzędzie pozwalające na zapoznanie się z dorobkiem naukowym danego autora. Za jego pomocą można w prosty sposób w jednym miejscu przedstawić swój dorobek publikacyjny.


Instrukcja rejestracji w ORCID - zobacz więcej


Elektroniczny identyfikator ORCID można wpisać do SIN PP logując się na swój profil

Instrukcja wpisania ORCID do SIN PP - zobacz więcej

24.05.2018

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo w myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:


 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika Biblioteki Politechniki Poznańskiej jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora [at] put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.
 2. Od 25 maja 2018 roku Inspektorem Ochrony Danych w Politechnice Poznańskiej jest
  Piotr Otomański, iod [at] put.poznan.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przepis prawa:
  Ustawa z dn. 27.06. 1997 r. o bibliotekach (art. 4, ust 1, pkt.2).
 4. Dane będą przetwarzane w celu obsługi użytkowników Biblioteki Politechniki Poznańskiej.
 5. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO) - ALEPH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych, a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane będą przetwarzane w innych bibliotekach zrzeszonych w Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych (lista zamieszczona na stronie internetowej BPP: http://webpac.pfsl.poznan.pl) w celu weryfikacji kont czytelniczych.
 7. Dane będą przechowywane przez okres umożliwiający pełną obsługę użytkowników Biblioteki Politechniki Poznańskiej.
 8. Użytkownik Biblioteki PP ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 9. Użytkownik Biblioteki PP ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
 10. Podanie przez Użytkownika Biblioteki PP danych osobowych jest niezbędne do korzystania z zasobów Biblioteki PP i jej usług. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości korzystania z większości usług i zasobów Biblioteki PP.
 11. Dane Użytkownika Biblioteki PP nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.