31.07.2017

Nowe książki w dziale fantastyki naukowej

Na naszym regale sci-fi znalazło się 22 nowych tytułów. Zapraszamy do zapoznania się z uaktualnioną listą.

28.07.2017

Wypożyczalnia międzybiblioteczna jest nieczynna w dniach 31.07.-4.09.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 31.07.-4.09. Wypożyczalnia międzybiblioteczna jest nieczynna i nie są przyjmowane zamówienia.

18.07.2017

W czwartek i piątek (20-21.07.) Wypożyczalnia nieczynna

Uwaga! W czwartek i piątek (20-21.07.) Wypożyczalnia jest nieczynna z powodu remontu.
Nie będzie można wypożyczać książek i podpisywać obiegówek.
Książki można oddawać przez Wrzutkę.

10.07.2017

Wystawa książek "Rzemiosło i przemysł"

Wybrane książki na temat rzemiosła i przemysłu można obejrzeć na wystawie, na regale w Czytelni, przy stoisku informacyjnym INFO 5.

Galeria

10.07.2017

Biblioteka rozpoczęła realizację Zadania 3 projektu z zakresu działalności upowszechniającej naukę, dotyczącego elektronicznego udostępnienia zbiorów specjalnych technicznych

Biblioteka Politechniki Poznańskiej informuje, że od początku lipca 2017 roku realizuje Zadanie 3.: „Udostępnienie elektroniczne i promocja zbiorów specjalnych z lat 1678-1950 o wyjątkowej wartości naukowej, historycznej i intelektualnej, dotychczas nie udostępnianych w Bibliotece Politechniki Poznańskiej” - projektu z zakresu działalności upowszechniającej naukę. Zadanie obejmuje działania związane z: zapewnieniem e-dostępu do zdigitalizowanych zbiorów specjalnych technicznych, udostępnieniem zabezpieczonych woluminów w czytelni oraz organizacją seminariów i wystawy związanych z tymi zbiorami. Przedmiotowe zadanie jest finansowane w ramach umowy 514/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczanych na działalność upowszechniającą naukę. Budżet zadania wsparty ze środków Ministerstwa wynosi 2 500,00 PLN, a wkład własny Biblioteki Politechniki Poznańskiej to 9 125,00 PLN. Zakończenie zadania zostało zaplanowane na 31 grudnia 2017 roku.

30.06.2017

Rozprawy doktorskie przed obroną

W Informatorium (I piętro) są udostępnione nowe rozprawy doktorskie przed obroną.

 • Marcin Bilski
  Wydział BiIŚ
  Właściwości reologiczne asfaltów drogowych modyfikowanych dodatkiem asfaltów naturalnych z uwzględnieniem wpływu starzenia
  Termin obrony: 06.07.2017
 • Jarosław Czerwiński
  Wydział MRiT
  Nowy system transportu kolejowo-drogowego dla przewozów standardowych naczep samochodowych
  Termin obrony: 10.07.2017
 • Marta Galant
  Wydział MRiT
  Ograniczanie ryzyka zagrożeń w lotnictwie ogólnym przez zastosowanie systemu monitorującego stan psychofizyczny pilota
  Termin obrony: 05.07.2017
 • Magdalena Olechnowicz-Czubińska
  Determinanty zachowań klientów przedsiębiorstw pożyczkowych w Polsce
  Termin obrony: 2017.07.03

28.06.2017

Nowe rozprawy doktorskie przed obroną: Anna Dutka, Marcin Bilski

W Informatorium (I piętro) są udostępnione nowe rozprawy doktorskie przed obroną.

 • Marcin Bilski
  Wydział BiIŚ
  Właściwości reologiczne asfaltów drogowych modyfikowanych dodatkiem asfaltów naturalnych z uwzględnieniem wpływu starzenia
  Termin obrony: 06.07.2017
 • Anna Dutka
  Wydział BiIŚ
  Analiza egzergetyczno-ekonomiczna systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych budynków o niskim zużyciu energii
  Termin obrony: 30.06.2017
 • Magdalena Olechnowicz-Czubińska
  Determinanty zachowań klientów przedsiębiorstw pożyczkowych w Polsce
  Termin obrony: 2017.07.03

28.06.2017

Udostępniliśmy prezentację z seminarium "Fałszywe czasopisma, drapieżni wydawcy – metody działania i skuteczne rozpoznanie"

Szanowni Państwo,

prezentacja z seminarium "Fałszywe czasopisma, drapieżni wydawcy – metody działania i skuteczne rozpoznanie" jest dostępna na stronie Szkolenia i materiały » Materiały szkoleniowe w sekcji Open Access.

27.06.2017

Materiały z wykładu Piotra Kępskiego "Publikowanie w otwartym dostępie Open Access" są dostępne

Dzięki uprzejmości Autora udostępniamy materiały z wykładu pana Piotra Kępskiego "Publikowanie w otwartym dostępie Open Access":

 • Prezentacja p. Piotra Kępskiego z MNiSW, przedstawiona na seminarium w dniu 8.12.2016 r.
 • Odpowiedzi na niektóre częste pytania dotyczące polityki Open Access
 • Wyniki ankiety dotyczącej polityki Otwartego Dostępu, przeprowadzonej przez MNiSW w kwietniu 2017 r.

Materiały zamieszczone są na stronie Szkolenia i materiały » Materiały szkoleniowe w sekcji Open Access.

19.06.2017

Rozprawy doktorskie przed obroną

W Informatorium (I piętro) są udostępnione nowe rozprawy doktorskie przed obroną:

 • Tomasz Bartkowiak
  Dokładność montażu korpusowych zespołów obrabiarkowych
  Termin obrony: 2017.06.20
 • Rafał Brodziak
  Synteza scenariuszy eksploatacji i sterowania procesem ujmowania wody metodą sztucznej infiltracji
  Termin obrony: 2017.06.26
 • Barbara Górska
  Badania nad kondensatorami elektrochemicznymi z wykorzystaniem protonowych cieczy jonowych jako elektrolitów
  Termin obrony: 2017.06.27
 • Magdalena Olechnowicz-Czubińska
  Determinanty zachowań klientów przedsiębiorstw pożyczkowych w Polsce
  Termin obrony: 2017.07.03

Strony