Praktyczne aspekty zarządzania projektem finansowanym ze środków europejskich przez personel bibliotek szkół wyższych
Warsztaty naukowe

O warsztatach

Serdecznie zapraszamy do Poznania na warsztaty naukowe „Praktyczne aspekty zarządzania projektem finansowanym ze środków europejskich przez personel bibliotek szkół wyższych” organizowane przez Bibliotekę Politechniki Poznańskiej. Zakres tematyczny warsztatów obejmuje praktyczne przykłady, wskazówki, zagadnienia związane z organizacją i zarządzaniem projektem w szkole wyższej przy zaangażowaniu bibliotek akademickich. Zaprezentowane dobre praktyki w realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich pozwolą na ich sprawną realizację i znaczne ograniczenie błędów w ich zarządzaniu. Celem warsztatów jest przekazanie najnowszej wiedzy oraz impulsu do zaangażowania się całego środowiska polskich bibliotekarzy w bezpośredni lub pośredni proces zarządzania projektami finansowanymi ze środków unijnych.

Biblioteka Politechniki Poznańskiej jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Termin i miejsce warsztatów

17 listopada 2015, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, sala 123, I piętro.

Prowadzący

dr inż. Jacek Willecki - koordynator projektów współfinansowanych ze środków europejskich, były pracownik Instytucji Zarządzającej odpowiedzialnej za dystrybucję środków unijnych. Trener-wykładowca w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Doktor nauk ekonomicznych. Ekspert Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w dziedzinach sektor nauki i szkolnictwa wyższego oraz edukacja (wpis do wykazu kandydatów na ekspertów), ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju projektów B+R w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 (wpis do wykazu kandydatów na ekspertów), broker innowacji Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa

Cena obejmuje udział w warsztatach oraz materiały, certyfikat uczestnictwa, serwis kawowy, obiad.

Wpłaty do 13 listopada na konto: BZ WBK SA 6 O/P-ń 891090 1362 0000 0001 1667 8037
Tytuł wpłaty: warsztaty naukowe - Biblioteka

dane do przelewu:
Politechnika Poznańska
pl. M.Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
NIP: 777-00-03-699

Rejestracja

Do 6 listopada 2015 za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Uprzejmie informujemy, że rejestracja uczestników została zamknięta.

Program

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników, kawa
10.00 – 10.15 Powitanie uczestników warsztatów – Dyrektor Biblioteki Politechniki Poznańskiej, mgr Małgorzata Furgał
10.15 – 11.45 BLOK I: Logika projektu finansowanego ze środków europejskich.
11.45 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 14.15 BLOK II: Zarządzanie projektem unijnym w aspekcie merytorycznym, finansowym i organizacyjnym.
14.15 – 15.00 Obiad
15.00 – 16.30 BLOK III: Dobre praktyki w realizacji projektów unijnych szkół wyższych
16.30 - 17.00 Podsumowanie warsztatów i wręczenie certyfikatów uczestnictwa

Sponsor

 

Kontakt

Karolina Popławska, tel. 61-665-3521, karolina.poplawska [at] put.poznan.pl

Lokalizacja

Poznań

Hotele