System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej - możliwość sprawdzania publikacji pracowników

Zdjecie: 
System Informacji Naukowej

System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej (SIN PP) – w udostępnionej wersji zawiera opisy bibliograficzne utworów opublikowanych przez pracowników PP od 2013 roku.

WAŻNE: z lat 2013-2014 zarejestrowano dotychczas w SIN tylko te publikacje, które przesłane zostały do PBN (Polska Bibliografia Naukowa). W przyszłości planowane jest przeniesienie z Biblio pełnej informacji o Państwa dorobku publikacyjnym powstałym w 2013 i 2014 roku. Utwory opublikowane przed rokiem 2013 dostępne będą jedynie w bazie Biblio (1996 – 2012).

Wersja systemu, którą Państwu udostępniamy jest wersją rozwojową. Dostęp do niej jest możliwy pod adresem: https://sin.put.poznan.pl/.


Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych


Wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach:


Komunikat o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych