• drukuj

System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej - możliwość sprawdzania publikacji pracowników

System Informacji Naukowej

System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej (SIN PP) został wdrożony w 2016 roku. Jego zadaniem jest upowszechnianie wyników działalności naukowej pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Poznańskiej, w tym bieżące dokumentowanie oraz archiwizowanie dorobku piśmienniczego i wydawniczego. W obecnie udostępnionej wersji zawiera opisy bibliograficzne utworów pracowników PP od 2013 (wcześniejsze publikacje – Baza Bibliografii Pracowników PP BIBLIO).

Najważniejsze funkcjonalności SIN to przede wszystkim raportowanie na podstawie gromadzonych danych, zarówno na potrzeby Władz Uczelni i jej jednostek organizacyjnych, jak i na potrzeby indywidualnych pracowników naukowych, tworzenie aktualnych statystyk oraz umożliwienie pobierania wykazów publikacji (np. w ramach wydziału czy publikacji konkretnego autora) w postaci plików XLS pozwalających na dalszą analizę danych w arkuszu kalkulacyjnym. Najbliższe plany rozwoju SIN PP obejmują implementację wsparcia importu i eksportu danych w popularnych formatach danych bibliograficznych, takich jak np. RIS czy BIBTeX.

Przewidziano zintegrowanie SIN PP z działającym na bazie systemu dLibra Repozytorium Naukowym PP, tym samym nowy system przejmie też funkcje repozytoryjne.

SIN PP docelowo ma stać się jednym centralnym systemem typu CRIS dla Uczelni, zastępując dotychczas używane systemy i narzędzia, platformą prezentującą cały dorobek naukowy Uczelni (także rejestrując patenty czy projekty realizowane w PP).

ORCID – elektroniczny identyfikator naukowca

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) to unikalny identyfikator dla autorów publikacji naukowych, który składa się z 16 cyfr podzielonych na cztery części oraz zapisanych w formie HTTPS URL (np. orcid.org/0000-0002-4579-9499).

Stosowanie ORCID pomaga likwidować problem identyfikacji autorów działających na tym samym polu badawczym w przypadku bardzo popularnych nazwisk, precyzować tożsamość osób, które zmieniły nazwisko lub afiliację, a także eliminować problem różnych wersji zapisu imienia i nazwiska.

Numer ORCID wykorzystywany jest między innymi przy rejestracji i wysyłaniu artykułów naukowych do Wydawców (np. IEEE, WILEY, SPRINGER), przy identyfikacji autorów składających wnioski grantowe np. w programie HORYZONT 2020, czy jako narzędzie pozwalające na zapoznanie się z dorobkiem naukowym danego autora. Za jego pomocą można w prosty sposób w jednym miejscu przedstawić swój dorobek publikacyjny.

Instrukcja rejestracji w ORCID - zobacz więcej

Elektroniczny identyfikator ORCID można wpisać do SIN PP logując się na swój profil
Instrukcja wpisania ORCID do SIN PP - zobacz więcej

 

Kierownik Zespołu ds. Systemu Informacji Naukowej
Karolina Popławska
kustosz dyplomowany
tel. 665 3521 3521
email: karolina.poplawska [at] put.poznan.pl

Zdjecie: