TERMINARZ PROGRAM UCZESTNICY FORMULARZE INFORMACJE DLA AUTORÓW ORGANIZATORZY
ZDJĘCIA DOJAZD REFERATY   MATERIAŁY KONFERENCYJNE SPONSORZY
strona główna ENGLISH VERSION

Tytuł: Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność

Poznań, 15-17 czerwca 2005, nowe Centrum Wykładowe PP - kampus nadwarciański,
ul. Piotrowo / ul. Berdychowo
Główny organizator: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej

Współorganizatorzy: Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg w Poznaniu, Komisja Informacji Naukowej Oddziału PAN w Poznaniu, Samorząd Studentów Politechniki Poznańskiej

Opis merytoryczny konferencji: cel i proponowany program

Konferencja jest nawiązaniem do konferencji, organizowanej przez Bibliotekę Główną PP w 1998 roku pt. Świat biblioteki elektronicznej w klasycznej bibliotece naukowej, z której materiały wraz z dyskusją w czasie konferencji opublikowano, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
Obecnie proponowana jest znacznym rozszerzeniem tematyki podjętej w roku 1998 i skupia się na ujęciu biblioteki jako instytucji kultury i cywilizacji u początków 21. wieku.

Celem proponowanej konferencji jest próba analizy i uzyskania odpowiedzi na pytania:
  • w jakim zakresie polskie biblioteki techniczne i uniwersalne (państwowe i prywatne) stosują "filozofię działania" w obszarze swoich zadań dla korzyści czytelników i użytkowników;
  • w jakim stopniu wykorzystują w swojej codzienności (wg "filozofii codzienności") wieloletnie tradycje biblioteczne a także swoją wiedzę specjalistyczną i doświadczenie zawodowe;
  • na ile są przygotowane do uczestnictwa w procesie globalizacji oraz do przemian kulturowych i cywilizacyjnych w otoczeniu bibliotek.

Program przewiduje nw. tematykę:

  • dyskusja o holistycznej naturze biblioteki naukowej (zmiany struktur, działania długotrwałe a mody w koncepcji zarządzania, wpływ tradycji na działania współczesne);
  • widoczność procesów globalizacji w bibliotece (od biblioteki w państwie narodowym do biblioteki w "państwie sieciowym"/ network state, od biblioteki w państwie opiekuńczym do biblioteki w państwie neoliberalnym);
  • ewolucja katalogów bibliotecznych w sieci (katalogi rozproszone i katalog narodowy NUKat, model katalogu strukturalnego) ORAZ informatory i przewodniki internetowe w praktyce ( informatory dziedzinowe, wyszukiwanie informacji w WEB, perspektywy rozwoju);
  • obecność cywilizacji elektronicznej w bibliotece (próba opisania tej cywilizacji, badania wykorzystania elektronicznych źródeł informacji na przestrzeni co najmniej 10 lat, cyfrowe zasoby i serwisy);
  • użytkowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (użytkowanie na poziomie edukacji akademickiej oraz badań naukowych i technicznych);
  • poglądy na status edukacyjny bibliotekarza i specjalisty informacji naukowej w bibliotece (oferowane formy kształcenia, poziomy edukacji - porównania i ocena, umiejętności i wiedza w programach edukacyjnych).
Przewiduje się dyskusje w ramach powyższej tematyki, które uważamy za istotny element tego spotkania naukowego.

Przewidywane formy upowszechnienia wyników konferencji:
publikacja w formie drukowanej oraz elektronicznej (serwis WWW Biblioteki Głównej PP, płyta CD-ROM).

Patronat medialny: Elektroniczna Biblioteka EBIB

Ostatnia modyfikacja: 2-06-2005 15:46 webmaster