logo BPP

Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Poznańskiej
BIBLIO

Nowy SYSTEM INFORMACJI NAUKOWEJ

Jednostki organizacyjne

Wyszukiwanie      Charakterystyka bazy      Jednostki organizacyjne      Typy publikacji      Kontakt     

Wykaz kodów jednostek organizacyjnych

Uwaga: Przy wyszukiwaniu prac wybranej jednostki organizacyjnej, należy posługiwać się podanymi poniżej kodami wyszukiwawczymi, pochodzącymi ze składu osobowego.

AII Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej
BG Biblioteka PP
DIZ Dziekanat Wydziału Inżynierii Zarządzania
IAP Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
IAU Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa
IB Instytut Konstrukcji Budowlanych
IC Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej
ICt Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
IE Instytut Elektroenergetyki
IEp Instytut Elektrotechniki I Elektroniki Przemysłowej
IF Instytut Fizyki
II Instytut Informatyki
IIm Instytut Inżynierii Materiałowej
IK Instytut Inżynierii Środowiska
IL Instytut Inżynierii Lądowej
IM Instytut Matematyki
IMt Instytut Technologii Mechanicznej
IR Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
IS Instytut Silników Spalinowych i Transportu
IT Instytut Mechaniki Stosowanej
ITm Instytut Technologii Materiałów
KB Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie
KE Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości
KMa Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego
KN Katedra Nauk Ekonomicznych
KI Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów
KIk Katedra Inżynierii Komputerowej
KK Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych
KMm Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki
KO Katedra Systemów Telekomunikacyjnych i Optoelektroniki
KPK Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
KR Katedra Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych
KRa Katedra Radiokomunikacji
KSO Katedra Spektroskopii Optycznej
KT Katedra Techniki Cieplnej
KL Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki
KZ Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
KZS Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych
LM Laboratorium Inżynierii i Metrologii Kwantowej
PH Pracownia Humanistyki i Komunikacji w Zarządzaniu
Pl Pracownia Integracji Europejskiej i Prawa Gospodarczego
R1A Radio "Afera"
R3I Dział Informacji i Promocji
RCJ Centrum Języków i Komunikacji
RCO Centrum Zarządzania Siecią Komputerową
SJ Studium Języków Obcych

Kody stosowane w poprzednich latach

IA Instytut Automatyki; Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki
IEI Instytut Elektroniki
IEt Instytut Elektroniki i Telekomunikacji
IO Instytut Inżynierii Zarządzania
IME Instytut Metaloznawstwa
IMt Instytut Technologii Budowy Maszyn
ISt Katedrę Sterowania i Inżynierii Systemów
KA Katedra Automatyki, Robotyki i Informatyki
KAR Katedra Architektury Usługowej i Mieszkaniowej
KF Katedra Fizyki Atomowej
KM Katedra Metaloznawstwa, Instytut Metaloznawstwa
KMK Katedra Inżynierii i Metrologii Kwantowej
MM Instytut Matematyki
MP Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
PZ Pracownia Zarządzania i Systemów Informatycznych
RI Ośrodek Informatyki, Środowiskowy Ośrodek Informatyki
Politechnika Poznańska Biblioteka Politechniki Poznańskiej System Expertus®SPLENDOR Poznań