logo BPP

Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Poznańskiej
BIBLIO

Od dnia 24 czerwca 2015 r. obowiązują nowe, ujednolicone reguły przekazywania do Biblioteki PP informacji o dorobku naukowym.
Przekazywane przez Państwa publikacje widoczne będą w nowej Bazie w 2016 roku.

Zasady przekazywania do Biblioteki PP informacji o dorobku naukowym.

Typy publikacji

Wyszukiwanie      Charakterystyka bazy      Jednostki organizacyjne      Typy publikacji      Kontakt     

Wykaz kodów typów publikacji

Uwaga: Przy wyszukiwaniu publikacji określonego typu (np.: artykuł naukowy, referat, recenzja...) należy posługiwać się podanymi poniżej kodami wyszukiwawczymi:

KN książka naukowa
KP książka popularna
RK rozdział w książce
KS skrypt lub podręcznik
AN artykuł naukowy
AP artykuł popularny
RF referat
RS streszczenie referatu lub komunikat
PT patent       
KW katalog wystawy
RC recenzja
MF mikroforma i dyskietka
Politechnika Poznańska Biblioteka Politechniki Poznańskiej System Expertus®SPLENDOR Poznań