Strona główna » Przestrzeń do pracy » Czytelnie

Czytelnie

Prawo do korzystania z materiałów bibliotecznych w czytelniach

mają wszyscy zainteresowani.

Zasady szeregowania i udostępniania zbiorów czytelń

 • Księgozbiór Czytelni
  • w wolnym dostępie (sygnatura CzO…)
   Został podzielony na 12 działów oznaczonych literami od A do P. W obrębie każdego z działów, z wyjątkiem działu P - Posnaniana, wyodrębniono poddziały. W obrębie każdego poddziału książki zostały ustawione w kolejności sygnatur.
  • z magazynu (sygnatura A…)
   Jest udostępniany przez bibliotekarza dyżurnego (Info 5) - po wypełnieniu rewersu.
 • Sygnatura OIN
  Został podzielony na 12 działów oznaczonych literami od A do P. Tylko w obrębie działu L wyodrębniono poddziały.
  Jest udostępniany przez bibliotekarza dyżurnego (Info 5) - po wypełnieniu rewersu.
 • Prace doktorskie – są udostępniane w Czytelni przez bibliotekarza dyżurnego - po wypełnieniu rewersu.
 • Czasopisma dostępne w Czytelni są ułożone alfabetycznie. Na regałach ułożone są numery z 4 ostatnich lat. Starsze roczniki są przechowywane w magazynie i udostępniane przez bibliotekarza dyżurnego (Info 5) - po wypełnieniu rewersu.
 • Normy – udostępniane są w Czytelni przez bibliotekarza dyżurnego (Info 5) - po wypełnieniu rewersu.

Zobacz: Oznaczenia katalogowe

Zamówienia na materiały biblioteczne z magazynów

 • są realizowane po złożeniu zamówienia na rewersie,
 • nie później niż 30 min. przed zamknięciem czytelń,
 • rezerwuje się w czytelniach na życzenie czytelnika przez 7 dni.

Szczegółowe zasady korzystania z czytelń określa Regulamin.