Strona główna » Przestrzeń do pracy » Warunki wypożyczania powiększalników elektronicznych w Bibliotece PP

Warunki wypożyczania powiększalników elektronicznych w Bibliotece PP

 

  1. Sprzęt jest udostępniany bezpłatnie, wyłącznie studentom, doktorantom i pracownikom PP prowadzącym zajęcia ze studentami z dysfunkcjami wzroku po zweryfikowaniu ważności ich legitymacji lub identyfikatora pracowniczego.
  2. Sprzęt można wypożyczyć na stanowisku INFO 5, w Czytelni po zostawieniu dokumentu tożsamości oraz wpisaniu się w rejestr wypożyczeń.
  3. Korzystanie ze sprzętu jest dozwolone wyłącznie na terenie Biblioteki PP.
  4. Osoba wypożyczająca ponosi pełną, finansową odpowiedzialność za uszkodzenie lub zagubienie wypożyczonego sprzętu. Kosztami odkupienia lub naprawy zostanie obciążona osoba wypożyczająca, adekwatnie do aktualnej wartości sprzętu.
  5. Powiększalniki elektroniczne zostały zakupione ze środków projektu „Inżynieria wiedzy dla inteligentnego rozwoju” POKL.04.03.00 00 131/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.