Strona główna » Open Access
Open Access
Aktualności
 • Aktualne informacje na temat wsparcia finansowego dla publikowania otwartego (stan na 03.06.2022)

  Planowane podpisanie umów na publikowanie otwarte koniec czerwca / lipiec 2022

 • Aktualnie MEiN nie podpisało jeszcze umów z wydawcami na wsparcie finansowe publikowania otwartego. Ostatnie informacje niestety sugerują, że finansowanie będzie ograniczone (co już ma miejsce w przypadku wydawcy IEEE).

  • Elsevier
  • Program A dla czasopism wydawcy Elsevier funkcjonuje (pomimo braku umowy). Nie znamy jednak limitu ilościowego. W kontekście tytułów czasopism zakwalifikowanych do programu kierujemy się listą z zeszłego roku (nie ogłoszono listy na 2022 rok): http://vls.icm.edu.pl/zasady/2019/Elsevier/OA/czasopisma_elsevier_oa_02082021.xlsx

   Do finansowania kwalifikują się artykuły zgłoszone w 2022 roku i przyjęte do druku w trakcie trwania Programu A.

  • Springer
  • Aktualnie brak umowy – program jest zawieszony do czasu jej podpisania.

  • Emerald
  • Aktualnie brak umowy – program jest zawieszony do czasu jej podpisania.

  • IEEE
  • Umowa jest w trakcie procedowania. W 2022 roku MEiN zrezygnowało z dofinansowania publikacji w tym wydawnictwie, w związku z wysokim kosztem do dyspozycji autorów z naszej uczelni zakupiono tylko 10 voucherów na artykuły, które zostaną aktywowane i możliwe do wykorzystania po podpisaniu umowy. Przyznawanie voucherów odbędzie się w kolejności przyjmowania artykułów do druku przez wydawcę.

 • Zapraszamy do zapoznania się z nową odsłoną bazy Biblioteka Nauki, która ułatwia przeszukiwanie pełnotekstowych zasobów w otwartym dostępie.

  Więcej informacji: https://library.put.poznan.pl/pl/2021/08/30/115433

 • Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją p. Pawła Grochowskiego (ICM Uniwersytet Warszawski) pt.: "Wirtualna Biblioteka Nauki i publikowanie otwarte", która odbyła się w naszej bibliotece.

 • Idea Open Access

  Otwarty dostęp (ang. Open Access, OA) to wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych. Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dn. 17 lipca 2012r. ws. dostępu do informacji naukowej oraz jej ochrony (2012/417/UE) publikacje naukowe i wyniki badań naukowych powinny być udostępniane bezpłatnie na możliwie najwcześniejszym etapie procesu rozpowszechniania. Polityka otwartego dostępu do wyników badań naukowych powinna dotyczyć wszystkich badań korzystających z finansowania ze środków publicznych. Otwarty dostęp do publikacji i wyników badań naukowych finansowanych ze środków publicznych jest również wymogiem w Programie Horizon 2020. W Polsce politykę otwartego dostępu definiuje dokument Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opublikowany w październiku 2015 roku pt. Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce.

  Polityka otwartego dostępu została przedstawiona w prezentacji p. Piotra Kępskiego z MNiSW na seminarium w dniu 8.12.2016r.

  W pierwszym rzędzie otwarty dostęp dotyczy prac publikowanych w czasopismach naukowych, ale może także obejmować publikacje takie jak książki, monografie, nagrania, preprinty, programy a także dane badawcze. Głównymi kanałami dystrybucyjnymi otwartych publikacji są otwarte czasopisma i repozytoria naukowe.

  Udostępnianie i wykorzystywanie wyników badań naukowych musi się odbywać z uwzględnieniem kwestii ochrony praw własności intelektualnej. Otwarty dostęp nie jest równoznaczny z domeną publiczną, gdyż twórcy nie zrzekają się swoich praw autorskich i mogą stawiać różnego rodzaju warunki udostępniania utworu. Publikowanie treści na zasadach otwartego dostępu najczęściej wiąże się z objęciem ich jedną z wolnych licencji, które stanowią rodzaj umowy między autorami i potencjalnymi czytelnikami.

  Korzyści płynące z otwartego dostępu to łatwiejsza i szybsza komunikacja naukowa między różnymi podmiotami – instytucjami naukowymi, sektorem przemysłowym oraz naukowcami zainteresowanymi tą samą tematyką badawczą. Otwarty dostęp sprzyja umiędzynarodowieniu wyników badań, przez co nauka rozwija się szybciej i bardziej efektywnie. To także bezpłatny dostęp do treści naukowych dla osób spoza środowiska naukowego – lekarzy, nauczycieli, przedsiębiorców i innych podmiotów.

  Raport nt. realizacji polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych w Polsce (marzec 2018)

  Bazy
  Baza zasobów Open Access

  Lista alfabetyczna

  wszystkie | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M 
  | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z