• drukuj

Zapraszamy do biblioteki na seminarium naukowe „Rekonstrukcja zabytkowych książek Biblioteki Politechniki Poznańskiej z lat 1678-1950 jako wyzwanie konserwatorskie”

Biblioteka Politechniki Poznańskiej zaprasza 22 listopada 2017 roku o godzinie 13.30. do Sali 123 Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej przy ulicy Piotrowo 2 w Poznaniu, na bezpłatne seminarium naukowe realizowane w ramach zadania 3 projektu z zakresu działalności upowszechniającej naukę. W trakcie seminarium zostaną zaprezentowane efekty prac konserwatorskich przeprowadzonych na zbiorach specjalnych biblioteki z lat 1678-1950. Restauracja książek została wykonana w ramach projektu „Upowszechnienie międzynarodowego dorobku nauk technicznych globalnemu środowisku akademickiemu, społecznemu i biznesowemu poprzez wdrożenie e-dostępu do zbiorów specjalnych Biblioteki Politechniki Poznańskiej” finansowanego w ramach umowy 514/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Zgłoszenia w seminarium należy dokonywać do 21 listopada 2017 roku za pośrednictwem Formularza zgłoszenia udziału w wydarzeniu.

Kontakt: dr inż. Jacek WIllecki, tel. 61-665-3522, email: Jacek.Willecki [at] put.poznan.pl

Zdjecie: