• drukuj

Tydzień Otwartej Nauki 2019 w Bibliotece

Szanowni Państwo,

W ramach Tygodnia Otwartej Nauki 2019 zapraszamy na warsztaty:


 1. Wirtualna Biblioteka Nauki i publikowanie otwarte

  22 października 2019 (wtorek), godz. 13.30-14.30, sala 121 (Biblioteka, I. piętro)


  Tematyka:

  • dotychczasowe licencje WBN, ich wykorzystanie i koszty
  • bieżące programy publikowania otwartego w licencjach krajowych Springer i Elsevier oraz program Scoap3
  • planowane od 2020 r. programy publikowania otwartego w licencji krajowej Wiley oraz licencjach konsorcyjnych

  Prowadzenie: Paweł Grochowski (ICM Uniwersytet Warszawski)

  Rejestracja: https://library.put.poznan.pl/pl/4_01_05


 2. Europeana dla nauki. Warsztaty dla bibliotekarzy akademickich

  23 października 2019 (środa), godz. 13.00-14.00, sala 123 (Biblioteka, I. piętro)


  Tematyka:

  • biblioteka cyfrowa Europeana – wyszukiwanie, funkcjonalności, jakość danych oraz zasady dodawania obiektów

  Prowadzenie: Natalia Jeszke (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)

  Rejestracja: https://library.put.poznan.pl/pl/4_01_05


 3. ScienceDirect i Mendeley: publikacje naukowe na wyciągnięcie ręki

  25 października 2019 (piątek), godz. 10.00-11.00, sala 121 (Biblioteka, I. piętro)


  Tematyka:

  • zasoby bazy ScienceDirect
  • strategie wyszukiwawcze
  • alerty i rekomendacje w bazie ScienceDirect oraz przykłady on-line

  Prowadzenie: Paulina Milewska (Elsevier)

  Rejestracja: http://bit.ly/ScienceDirect-PP


 4. Scopus: wsparcie dla naukowców

  25 października 2019 (piątek), godz. 11.30-13.00, sala 121 (Biblioteka, I. piętro)


  Tematyka:

  • zasoby bazy Scopus
  • analiza oraz mierniki bibliometryczne dostępne w bazie Scopus
  • wyszukiwanie najlepszych recenzowanych czasopism naukowych
  • profile autorów, instytucji oraz przykłady on-line

  Prowadzenie: Paulina Milewska (Elsevier)

  Rejestracja: http://bit.ly/Scopus-PP


Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

Biblioteka Politechniki Poznańskiej