Strona główna » E-zasoby » Archiwum dostępów testowych do e-zasobów 2012
Archiwum dostępów testowych do e-zasobów 2012

 

Platforma ebrary

04.12.2012

Dostęp do ponad 350 000 tytułów książek elektronicznych z kolekcji biznes i ekonomia, inżynieria i technologia, informatyka, nauki fizyczne, i in.

czas trwania testu: do 26.12.2012 r.

dostęp | więcej informacji | krótki przewodnik po ebrary | ulotka

ASTM Standards and Engineering Digital Library (SEDL)

09.11.2012

Obszerna kolekcja obejmująca normy dot. ponad 100 gałęzi przemysłu, specyfikacje, metody testów, czasopisma, monografie oraz podręczniki.

czas trwania testu: do 11.12.2012 r.

Uwaga! W dostępie testowym użytkownicy mają tylko możliwość przeglądania pełnych tekstów, bez kopiowania, zapisywania i wydruku.

dostęp | więcej informacji

Encyclopedia Britannica Academic Edition

09.11.2012

Prestiżowa angielskojęzyczna encyklopedia zawierająca tysiące pełnotekstowych artykułów z różnych dziedzin, a także ilustracje, fotografie i opracowania graficzne.

czas trwania testu: do 05.12.2012 r.

dostęp | więcej informacji

Access Engineering

09.11.2012

Interaktywna baza zapewniająca dostęp do materiałów dydaktycznych (artykułów, filmów, prezentacji) z zakresu szeroko pojętej inżynierii. Zawiera ok. 330 książek, animacji, filmów video i interaktywnych tabel.

czas trwania testu: do 4.12.2012 r.

dostęp | więcej informacji

eBook Academic Subscription Collection

31.10.2012

Wielodziedzinowa kolekcja ponad 86 tysięcy elektronicznych książek akademickich na platformie EBSCOhost.

czas trwania testu: do 22.11.2012 r.

dostęp:
EBSCOhost

Po wejściu do serwisu EBSCOhost należy wybrać opcję EBSCOhost Web, a następnie wybrać bazę danych eBook Academic Subscription Collection Trial (Test).

więcej informacji

MIT Press eBooks Library - The Computing & Engineering collection

11.10.2012

Kolekcja ponad 400 pozycji z dziedzin takich, jak: informatyka, sztuczna inteligencja, teoria informacji, programowanie, technologie informatyczne i elektrotechnika na platformie IEEE Xplore.

czas trwania testu: do 21.11.2012 r.

dostęp:
MIT Press eBooks

Po wejściu do serwisu IEEE Xplore należy zawęzić wyszukiwanie wybierając jednocześnie opcje:

- Full Text & Metadata

- MITP (Publisher)

- Books & eBooks

więcej informacji

CRCnetBase-Taylor & Francis

11.10.2012

Dostęp testowy obejmuje 40 pełnotekstowych kolekcji zawierających ponad 9000 książek elektronicznych wydawcy Taylor & Francis, w tym 20 kolekcji z zakresu nauk ścisłych i technicznych.

czas trwania testu: do 8.11.2012 r.

dostęp | więcej informacji

Computing Reviews

9.10.2012

Czasopismo przeglądowe z dziedziny informatyki na platformie ACM Digital Library.

czas trwania testu: 09.10.2012 r. – 08.11.2012 r.

dostęp | więcej informacji

Book Citation Index na platformie Web of Knowledge

8.06.2012

indeks cytowań ponad 30 tysięcy tytułów książek z dziedziny nauk ścisłych, ekonomicznych i społecznych

czas trwania testu: do 30.06.2012 r.

dostęp | więcej informacji | lista cytowanych książek | ulotka informacyjna

Burgundy’s Publishing Partners Ebooks

25.05.2012

Baza elektronicznych książek pełnotekstowych z następujących kolekcji: geofizyki, geologii i nauk o Ziemi, inżynierii i nauk biologicznych, inżynierii lądowej i budownictwa, automatyki, telekomunikacji i elektrotechniki, informatyki, medycyny i nauk medycznych oraz optyki i fotoniki.

dostęp i czas trwania testu:

więcej informacji

Primal Pictures

14.05.2012

Atlas anatomiczny obrazujący trójwymiarowe struktury anatomiczne człowieka z podziałem na poszczególne części organizmu.

czas trwania testu: do 06.06.2012 r.

dostęp | więcej informacji

EMIS

10.05.2012

Pełnotekstowa baza prasy lokalnej i zagranicznej, łącznie z archiwami. Serwis zawiera ponad 22 000 publikacji, w tym ponad 580 dla rynku polskiego.

czas trwania testu: do 07.06.2012 r.

dostęp | więcej informacji

Czasopisma Taylor & Francis

13.04.2012

Ponad 1500 recenzowanych czasopism z dziedziny nauk przyrodniczych, matematycznych, inżynieryjnych i technicznych (dostęp pełnotekstowy za lata 1997-2012).

czas trwania testu: do 01.06.2012 r.

dostęp | więcej informacji | alfabetyczna lista tytułów czasopism

American Society for Testing and Materials (ASTM)

05.04.2012

ASTM Standards and Engineering Digital Library (SEDL) – obszerna kolekcja obejmująca normy dot. ponad 100 gałęzi przemysłu, specyfikacje, metody testów, czasopisma, monografie oraz podręczniki.

czas trwania testu: 30.03.2012 r. – 01.05.2012 r.

dostęp | więcej informacji

Platforma Ebrary

30.03.2012

Dostęp do ponad 350 000 tytułów książek elektronicznych z kolekcji biznes i ekonomia, inżynieria i technologia, informatyka, nauki fizyczne, i in.

czas trwania testu: 28.03.2012 r. – 25.04.2012 r.

dostęp | więcej informacji

Bazy Web of Science na platformie WoK

27.03.2012

  • Book Citation Index– Science (BKCI-S)
  • Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH)

czas trwania testu: 26.03.2012 r. – 30.04.2012 r.

dostęp | więcej informacji

National Technical Reports Library (NTRL)

19.03.2012

Zbiór blisko 700 000 pełnotekstowych raportów technicznych i ponad 2 000 000 indeksów i abstraktów z projektów naukowych i badawczych finansowanych przez administrację Stanów Zjednoczonych.

czas trwania testu: 19.03.2012 – 18.04.2012 r.

dostęp | więcej informacji

CINDAS

02.03.2012

Bazy CINDAS z zakresu materiałoznawstwa:

  • CINDAS MPMD (Microelectronic Packaging Materials Database)
  • CINDAS TPMD (Thermophysical Properties of Matter Database)
  • CINDAS ASMD (Aerospace Structural Metals Database)

czas trwania testu: 05.03 - (04.04.2012 r.) przedłużony do 11.04.2012

dostęp | więcej informacji