Strona główna » Wypożyczenia » Wypożyczenia, przedłużenia, zwroty
Wypożyczenia, przedłużenia, zwroty

 

Wypożyczanie materiałów z księgozbioru Biblioteki PP dostępne jest dla czytelników zapisanych do biblioteki, z ważnym (aktywowanym) kontem.

Czytelnicy zobowiązani są po każdym wypożyczeniu, zwrocie lub prolongacie (przedłużeniu wypożyczenia) sprawdzić stan swojego konta w komputerze i zgłosić ewentualne zastrzeżenia.

Wyszukiwanie literatury

Odbywa się poprzez Katalog online biblioteki.

Katalog online dostępny jest w sieci Internet oraz lokalnie z komputerów bibliotecznych.

Biblioteka PP wypożycza książki z oznaczeniem Typu [rys.1]:

 • "Wolny dostęp - Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W" lub
  "Wolny dostęp - Wypoż. się na 14 dni"

  Egzemplarze z takim oznaczeniem znajdują się w Księgozbiorze Studenckim, w wolnym dostępie. W celu wypożyczenia należy udać się do biblioteki i znaleźć egzemplarz na półce.
  Wypożyczanie samodzielne przez Self-Check lub przez bibliotekarza w Wypożyczalni.

 • "Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji W" lub
  "Wypożyczane na zewnątrz z kolekcji Mg" lub
  "Wypożycza się na 14 dni"

  Egzemplarze z takim oznaczeniem znajdują się w magazynie. W celu wypożyczenia należy złożyć zamówienie (przycisk Zamów w Katalogu online).
  Wypożyczanie przez bibliotekarza w Wypożyczalni.

Egzemplarze z kolekcji W (w wolnym dostępie i z magazynu) są wypożyczane na dłuższy okres.

Wypożyczyć można egzemplarz ze Statusem "na półce".

Zobacz:
Oznaczenia katalogowe

Samoobsługowe wypożyczanie książek

Księgozbiór Studencki (KS)

w wolnym dostępie - obejmuje książki z księgozbioru skryptów (W) oraz podręczniki zalecane przez pracowników dydaktycznych PP.

KS znajduje się na parterze Biblioteki PP.

Czytanie opisu katalogowego

Aby znaleźć książkę na półce należy z opisu katalogowego egzemplarza zapisać [rys.1]:
- sygnaturę [1],
- dział [2].

Wyszukiwanie pozycji na półce

KS podzielono na 12 działów oznaczonych literami od A do P. W obrębie każdego z działów, z wyjątkiem działu P - Posnaniana, wyodrębniono poddziały. W ramach każdego poddziału książki zostały ustawione wg wzrastających numerów sygnatur.

Należy znaleźć regał z oznaczeniem działu z opisu katalogowego egzemplarza [rys.2.], a na regale wyszukać półkę z oznaczeniem sygnatury [rys.3].

Wyszukane w KS książki czytelnicy mogą samodzielnie wypożyczyć poprzez Self-Check lub w Wypożyczalni u bibliotekarza.

Układ książek na półce

 • Wszystkie tomy książki wielotomowej posiadają tę samą sygnaturę.
 • W obrębie sygnatury  egzemplarze ustawione są wg wzrastających numerów tomów.
 • Różne wydania tej samej książki ustawiane są wg roku wydania (od najstarszego roku wydania).
 • Książki z czerwonym paskiem na grzbiecie są wypożyczane tylko na 14 dni.

Self-Check

Jest to stanowisko elektroniczne umożliwiające czytelnikom samodzielne:

 • wypożyczanie książek (tylko z KS - książki w wolnym dostępie);
 • przedłużanie wypożyczeń książek na koncie czytelnika.

Zamawianie zdalne

Odbywa się poprzez Katalog online biblioteki.

Katalog online dostępny jest w sieci Internet oraz lokalnie z komputerów bibliotecznych.

Zamawianie zdalne obejmuje książki z magazynu (z sygnaturą Mg i W - z wyłączeniem podręczników polecanych przez praconików dydaktycznych PP).

Pozostałe pozycje dostępne są w Księgozbiorze Studenckim, w opcji wypożyczania samoobsługowego.

Odbiór zamówionych materiałów

Zamówione książki można odebrać w Wypożyczalni:

 • wszyscy czytelnicy - w ciągu 3 dni (dzień zamówienia + 2 następne dni robocze);
 • studenci studiów niestacjonarnych (w trybie zaocznym i wieczorowym), podyplomowych oraz doktoranci - w ciągu 16 dni;

minimum 30 minut od czasu zamówienia.

Ograniczenia wypożyczeń

 • Skrypty i podręczniki wydane do roku 1965 włącznie,
 • pozostałe książki wydane do 1970 roku włącznie,
 • zbiory z księgozbioru A,
 • czasopisma,
 • normy,
 • zbiory specjalne,
 • materiały sprowadzone za pośrednictwem wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • dzieła z dużą ilością tablic, map, rycin oraz teki z luźnymi kartami

udostępnia się tylko w Czytelni Biblioteki PP.

Zwrot wypożyczonych materiałów

Zwroty wszystkich wypożyczonych materiałów są możliwe poprzez Wrzutkę

Przed upływem terminu zwrotu wypożyczone materiały można prolongować.

Czytelnicy, którzy wpłacili kaucję za książki uzyskają jej zwrot w Wypożyczalni po przedłożeniu umowy kaucyjnej.

Nieterminowy zwrot wypożyczonych książek wiąże się z uregulowaniem opłaty!

Wrzutka - samoobsługowe zwroty książek

Wrzutka - jest to stanowisko umożliwiające czytelnikom samodzielne:

 • zwrot książek,
 • wydruk potwierdzenia transakcji,
 • sprawdzenie stanu konta,
 • wydruk stanu konta.

CZYNNA 24/7

więcej informacji

Powiadomienia przez e-mail

Osoby, które podały adres e-mail są powiadamiane o zbliżającym się terminie zwrotu materiałów.

Powiadomienia te są jedynie dodatkową informacją dla czytelnika - ich brak nie stanowi podstawy do zwolnienia od naliczonej opłaty za przetrzymanie wypożyczonych książek.
Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania terminów zwrotu wypożyczonych pozycji oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ich nieterminowy zwrot.

Przedłużanie wypożyczeń

Okres wypożyczenia można przedłużyć najwcześniej 10 dni przed upływem terminu zwrotu, najpóźniej 1 dzień przed upływem terminu zwrotu.

Niemożliwe jest przedłużenie okresu wypożyczenia książek, dla których upłynął termin zwrotu!

Warunek możliwości przedłużeń

"NIE MA NA DANĄ POZYCJĘ ZAPOTRZEBOWANIA ZE STRONY INNYCH UŻYTKOWNIKÓW" (§ 12 pkt 1 ustęp 2 Regulaminu korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Poznańskiej).

Przekroczenie terminu zwrotu

Jeśli w koncie czytelnika masz blokadę z tekstem "Materiały przetrzymane ciągle poza biblioteką" i kwotę 0.00, to znaczy, że system nalicza opłatę za każdy dzień przetrzymania książki od dnia, kiedy upłynął termin zwrotu.

Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów powoduje naliczanie opłaty - 0,20 zł za nieterminowy zwrot.

Do trzech dni włącznie od dnia przekroczenia daty zwrotu system nie nalicza opłaty; od czwartego dnia od daty zwrotu system zaczyna naliczać opłatę, uwzględniając pierwsze trzy dni po upływie terminu zwrotu.